Fotoreportaż z uroczystego apelu z okazji rozformowania 2. RWT SP w dniu 15.12.2017 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 20.12.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 21.12.2017 r.
Zdjęcia: 2.RWT SP

W dniu 15.12.2017 r. na placu apelowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy została przeprowadzona uroczysta zbiórka z okazji rozformowania 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, w której na zaproszenie Dowódcy ppłk. Roberta Świerczyńskiego uczestniczył Prezes SŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg, Wiceprezes ppłk rez. Czesław Hrut oraz ppłk w st. spocz. Kazimierz Pokorski.

Przypomnijmy w skrócie historię tej jednostki wojskowej. W dniu 01.06.2007r. rozpoczęto formowanie 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Jednostka oficjalną działalność rozpoczęła 1 stycznia 2008r. 2. RWT SP był jednostką specjalistyczną przeznaczoną do zabezpieczenia systemu teleinformatycznego dla potrzeb dowodzenia, alarmowania i ostrzegania jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w północno-zachodnim rejonie kraju. 2. RWT SP powstał na bazie rozformowanego 2. Węzła Łączności w Bydgoszczy oraz wyodrębnionych elementów łączności z baz lotniczych i batalionów radiotechnicznych. W dniu 09.04.2013 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 2. RWT SP i Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Dzięki niemu mogliśmy zrealizować wiele przedsięwzięć Stowarzyszenia, między innymi coroczne zawody strzeleckie o Puchar Prezesa. Współpraca była owocna i przynosząca obustronne korzyści. W dniu 22.06.2017 uroczyście świętowano w Ostromecku 10-lecie sformowania 2. RWT SP.

Punktualnie o godz.12.00 rozpoczął się uroczysty apel od złożenia meldunku Szefowi 2. RWT SP przez dowódcę prowadzącego uroczystość. Po przeglądzie pododdziałów i przywitaniu Szef 2. RWT SP zaprosił przybyłych gości do zajęcia miejsc na trybunie honorowej. Następnie, po przemówieniu Szefa 2. RWT SP odczytano rozkazy przełożonych o wyróżnieniach, po czym nastąpiła ceremonia wręczania wyróżnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

Trybuna honorowa

Prezes SŻPiS 2 KOP płk rez. Krzysztof Załóg podziękował za współpracę z 2. RWT SP, Dowódcy i całemu stanowi osobowemu. Wyraził też nadzieję na kontynuację realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach porozumienia z nowopowstającą jednostką przejmującą zasoby osobowe i techniczne 2. RWT SP.

Przemówienie Prezesa SŻPiS 2. KOP

„…W związku z rozformowaniem 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP składam na ręce Pana Pułkownika serdeczne podziękowania za współpracę i przyjacielskie kontakty ze Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. W ramach podpisanego porozumienia wspólnie i owocnie realizowaliśmy zadania na rzecz obronności państwa oraz zachowania od zapomnienia historii i tradycji 2. KOP. Pragnę przy tej okazji wyrazić nadzieję na to, że koleżeńskie relacje nas łączące nie ustaną wraz ze zmianami restrukturyzacyjnymi. Życzymy Panu Pułkownikowi oraz całemu stanowi osobowemu 2. RWT SP wielu osiągnięć i sukcesów w sferze zawodowej w nowych strukturach organizacyjnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym….”.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa oraz kompania honorowa z 1 Brygady Logistycznej.

 Orkiestra wojskowa
Orkiestra wojskowa

Na zakończenie ostatniej zbiórki 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

Dowódca 2. RWT SP ppłk Robert Świerczyński złożył na ręce Prezesa SŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztofa Załóg poniższe podziękowanie.