Fotoreportaż z udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w parku 2. KOP na bydgoskim Błoniu w dniu 27.04.2017 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 27.04.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 12.05.2017 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy, przy ul. Ks. Józefa Schulza, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pod nazwą:

„Piloci bydgoskich jednostek lotnictwa wojskowego,
którzy zginęli w katastrofach wykonując loty pod polskim niebem”

Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP w Bydgoszczy pod przewodnictwem Prezesa Koła Nr 1 płk w st. spocz. Edmunda Łącznego.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedzona została uroczystą mszą świętą o godzinie 10:00 w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej. Mszę za dusze pilotów, którzy zginęli w katastrofach lotniczych, celebrował Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP ks. kanonik płk Zenon Surma.

Przed godziną 12:00 przy postumencie w parku 2. Korpusu Obrony Powietrznej, przy ul. Ks. Józefa Schulza, na bydgoskim Błoniu, zgromadzili się zaproszeni goście, przedstawiciele władz, środowisk wojskowych, harcerze, poczty sztandarowe i mieszkańcy Bydgoszczy.

Wartę honorową przy postumencie z tablicą wystawili harcerze.

Warta honorowa harcerzy przy postumencie z tablicą pamiątkową przed odsłonięciem.
Foto © Tomasz Suwiński

W uroczystości uczestniczyła także grupa członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP, z Prezesem Honorowym Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marianem Deringiem na czele.

Uczestnicy uroczystości.
Foto © Tomasz Suwiński
Uczestnicy uroczystości.
Foto © Tomasz Suwiński
Uczestnicy uroczystości.
Foto © Tomasz Suwiński
Poczty sztandarowe.
Foto © Tomasz Suwiński

Uroczystość rozpoczął Prezes Koła Nr 1 płk w st. spocz. Edmund Łączny witając zaproszonych gości, poczty sztandarowe, harcerzy i przybyłych na uroczystość mieszkańców Bydgoszczy.

Przy mikrofonie: Prezes Koła Nr 1 wita uczestników uroczystości.
Foto © Tomasz Suwiński

Wspomnienia z historii jednostek lotniczych stacjonujących w Bydgoszczy oraz losy pilotów i typy samolotów, na których piloci wykonywali zadania w powietrzu, w bardzo ciekawych wystąpieniach przedstawili uczestnikom uroczystości dwaj piloci, płk w st. spocz. pil. Stanisław Nowak i płk w st. spocz. pil. Stanisław Szajczyk. Obaj wspominali, że również w tych jednostkach służyli i wielu z pilotów, których nazwiska zostały uwiecznione na tablicy pamiątkowej, znali osobiście i wspólnie wykonywali z nimi loty.

Przy mikrofonie: płk w st. spocz. pil. Stanisław Nowak.
Foto © Tomasz Suwiński
Przy mikrofonie: płk w st. spocz. pil. Stanisław Szajczyk.
Foto © Krzysztof Łapiński

Ciepłe słowa uznania pod adresem pilotów, żołnierzy i organizatorów uroczystości wyrazili przedstawiciele władz Bydgoszczy: Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński.

Przy mikrofonie: Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.
Foto © Tomasz Suwiński
Przy mikrofonie: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński.
Foto © Tomasz Suwiński

Po uroczystym odsłonięciu tablicy głos zabrał Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kanonik płk Zenon Surma i dokonał poświęcenia tablicy.

Ks. kanonik płk Zenon Surma dokonuje poświęcenia tablicy.
Foto © Tomasz Suwiński

Kolejną częścią uroczystości było złożenie pod tablicą wiązanek kwiatów przez delegacje oraz zapalono znicze.

Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową.
Foto © Tomasz Suwiński
Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową.
Foto © Tomasz Suwiński

Wiązankę kwiatów w imieniu członków Stowarzyszenia złożyła delegacja w składzie:

  • gen. bryg. w st. spocz. Marian Dering,
  • płk w st. spocz. pil. Stanisław Nowak,
  • ppłk rez. Czesław Hrut.
Złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą przez delegację Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.
Foto © Tomasz Suwiński
Prezes Koła Nr 1 płk w st. spocz. Edmund Łączny składa podziękowania uczestnikom uroczystości.
Foto © Tomasz Suwiński
Odsłonięta tablica pamiątkowa na cokole postumentu.
Foto © Tomasz Suwiński
Zdjęcie pamiątkowe. Od lewej: płk w st. spocz. Edmund Łączny, płk w st. spocz. pil. Stanisław Szajczyk.
Foto © Czesław Hrut

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP dziękuje członkom Stowarzyszenia za udział w uroczystości oraz składa serdeczne gratulacje i podziękowania Prezesowi Koła Nr 1 płk w st. spocz. Edmundowi Łącznemu za inicjatywę upamiętnienia pilotów i bardzo duży wkład organizacyjny w przygotowanie uroczystości odsłonięcia tablicy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii [galeria foto].

Autorzy zdjęć: Czesław Hrut, Krzysztof Łapiński, Tomasz Suwiński.

Opracował: ppłk rez. Czesław Hrut