23.02.2017- Tłustoczwartkowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

płk rez. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 23.02.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 12.04.2017 r.
Zdjęcia: płk rez. Krzysztof Załóg

W dniu 23.02.2017 r. odbyło się okolicznościowe tłustoczwartkowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP. Tradycyjnie swoje gościnne progi udostępniła restauracja „DEDAL” w hotelu „IKAR”. W posiedzeniu udział wzięli:

 • płk rez. Krzysztof Załóg;
 • ppłk rez. Czesław Hrut
 • ppłk w st. spocz. pil. Janusz Niewiadomy
 • ppłk w st. spocz. Zygmunt Stec;
 • ppłk w st. spocz. Edward Strzelecki;
 • ppłk w st. spocz.Henryk Nazarewicz;
 • st. chor. sztab. w st. spocz. Adam Pawłowski.

W pracach Zarządu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek Drumowski.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg. Obowiązki protokolanta wykonywał ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Przyjęto jednogłośnie następujący porządek dzienny posiedzenia:

 • Przygotowania do obchodów 10 rocznicy powstania Stowarzyszenia;
 • Korekta rocznego Planu Pracy Stowarzyszenia wynikająca z braku zatwierdzonego Plan Współpracy z 2 RWT SP;
 • Omówienie spraw związanych z pomocą dla kol. Grzegorza Sieradzkiego;
 • Sprawy bieżące wynikające z działalności statutowej.

Po części roboczej posiedzenia odbyło się spotkanie z okazji tradycyjnego Tłustego Czwartku. Na zaproszenie Zarządu uczestniczyli w nim przybyli goście, między innymi:

 • Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk Arkadiusz Sypniewski;
 • Mecenas Stowarzyszenia, Prezes Zarządu M. Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Pan Krzysztof Sosnowski;
 • Prezes Bydgoskiego Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM” płk rez. Tomasz Piotrowski;
 • płk w st. spocz. pil. pil. Stanisław Szajczyk.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie pamiątkowego medalu D-cy 22 ODN płk Arkadiuszowi Sypniewskiemu przez nestora bydgoskiego lotnictwa płk. w st. spocz. pil. pil. Stanisława Szajczyka.

Pyszne pączki konsumowano w sympatycznej koleżeńskiej atmosferze.