Fotoreportaż z XI Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej MROCZA 2016.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk w stanie spocz. mgr inż. Henryk Nazarewicz
Bydgoszcz, 25.07.2016 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 25.07.2016 r.
Zdjęcia: Arkadiusz Wojtkowiak i Czesław Hrut

Tradycyjnie każdego maja, już od dziesięciu lat, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy od wczesnych godzin porannych rozbrzmiewał gwarem i śmiechem licznej grupy uczestników oraz słuchaczy Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Z powodu niesprzyjającej aury również w tym roku nie udało się zorganizować festiwalu w formule plenerowej, choć taka była planowana.

Widownia festiwalowa.

Uczestników i widownię festiwalu już po raz trzeci przywitała krótkim koncertem chluba i wizytówka miasta – zespół Big Band, który został przez wszystkich bardzo entuzjastycznie przyjęty. Zespół w czerwcu tego roku wyjeżdżał na koncerty w Bułgarii.

Koncert zespołu Big Band z Mroczy.

Licznych gości i słuchaczy, a szczególnie uczestników festiwalu, przywitała była już dyrektor MGOKiR pani Kamila Łączna, która po raz dziesiąty wystąpiła w tej roli. Po wielu latach pracy pani Kamila zdecydowała się przejść na emeryturę.

Pani Kamila Łączna wita wszystkich przybyłych na festiwal.

W imieniu burmistrza Mroczy festiwal otworzył nowy dyrektor MGOKiR pan Marian Wiśniewski, szczególnie ciepło witając 3-osobowe jury pod przewodnictwem pana prof. Józefa Lacha z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Powitał także solistki, chóry i zespoły wokalne, które zgłosiły się do rywalizacji.

Jury i widownia festiwalowa.

Do tegorocznego festiwalu zgłosiło się 9 solistek, 5 chórów i 8 zespołów wokalnych. Łącznie zgłoszonych było 220 wykonawców reprezentujących powiaty bydgoski, nakielski, świecki, toruński i złotowski. Dla wszystkich uczestników i widowni zauważalny był udział mediów: TVP3, Radio PIK, Gazeta Pomorska i Radio Nakło.

Przed rozpoczęciem festiwalowej rywalizacji bardzo miłym zaskoczeniem dla pani Kamili Łącznej było odczytanie uchwały Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przez Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ZŻWP płk. w st. spocz. Józefa Móla o nadaniu złotego medalu 35-lecia Związku Żołnierzy WP za osobisty wkład w rozwój festiwalu.

Płk w st. spocz. Józef Mól wręcza Pani Kamili Łącznej złoty medal 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W kolejnych słowach Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól bardzo mocno zaakcentował dużą rolę Koła nr 1 ZŻWP im. gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego z Bydgoszczy i jego Prezesa płk. w st. spocz. Edmunda Łącznego w aktywnym wspieraniu MGOKiR i władz miasta w jak najlepszym przygotowaniu i przeprowadzeniu festiwalu.

Bardzo miłym zaskoczeniem dla uczestników, gości i słuchaczy było przybycie grupy rowerzystów z Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej TURKOLE, pod kierownictwem pana Rajmunda Ratajczaka. Klub został założony w 1954 roku. W grupie rowerzystów przybył także członek Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.

Grupa rowerzystów z Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej TURKOLE. W pierwszym rzędzie pierwszy z prawej: członek Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.

Po zakończeniu części wstępnej rozpoczęły się występy konkursowe solistów, chórów i zespołów wokalnych. Na zwycięzców czekały piękne puchary, dyplomy i nagrody.

Puchary i nagrody dla zwycięzców festiwalu.

W tym roku nasze Stowarzyszenie, z myślą o młodszych uczestnikach festiwalu, ufundowało dwie nagrody rzeczowe w postaci odtwarzacza mp-4 i power banku do ładowania urządzeń przenośnych. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia nagrody przekazał ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz.

Nagrody rzeczowe od Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.

W kategorii solistów do rywalizacji przystąpiły przedstawicielki miejscowości: Wtelno, Sicienko, Mrocza, Cierpice, Zła Wieś i Zielonczyn. Do rywalizacji przystąpiły także członkinie zespołu wokalnego z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. W kategorii chórów do rywalizacji przystąpili przedstawiciele Mroczy, Cierpic, Złej Wsi i Zielonczyna, a w kategorii zespołów wokalnych przedstawiciele Wojnowa, Białych Błot, Mroczy i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy.

Szczególnie duże wrażenie na słuchaczach w różnym wieku, którzy licznie wypełnili miejsca na widowni tegorocznego festiwalu, wywarła różnorodność tradycyjnych strojów członków chórów i zespołów wokalnych. Wielu uczestników występowało również w umundurowaniu wojskowym.

Po zakończeniu wszystkich występów jury festiwalu wytypowało zwycięzców w trzech kategoriach.

  • wśród solistów pierwszą nagrodę wyśpiewała Anna Domańska, gimnazjalistka z Mroczy;
  • wśród chórów za najlepszy uznano chór Melodia ze Złej Wsi Małej;
  • za najlepszy zespół wokalny uznano zespół Błękitne Berety z klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Zespół Błękitne Berety wywalczył także główną nagrodę XI Festiwalu.

Zwycięzców wyróżniali:

  • Burmistrz Mroczy;
  • Wicestarosta Nakielski;
  • Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Bydgoszczy.

Jury festiwalu złożyło serdeczne podziękowania uczestnikom, sponsorom i organizatorom za duże zaangażowanie, dyscyplinę uczestnictwa i wysoki poziom przygotowanych i zademonstrowanych utworów.

Gratulujemy zwycięzcom nagród i udanych występów, a organizatorom udanego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny festiwal będzie równie atrakcyjny jak tegoroczny, czego szczerze życzymy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pieśnią patriotyczną i żołnierską do odwiedzania Mroczy i gmachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, by wspierać wykonawców rywalizujących w kolejnych edycjach festiwalu. O terminie przyszłorocznego festiwalu postaramy się zamieścić informację na stronie internetowej Stowarzyszenia.