Fotoreportaż z udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w parku 2 KOP na bydgoskim Błoniu w dniu 26.08.2016 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 19.09.2016 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 19.09.2016 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut i Zbigniew Rajmann

W dniu 26 sierpnia 2016 r. o godzinie 13:00 w parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy odbyła się uroczystość odsłonięcia postumentu z tablicą pamiątkową na cześć jednostek wojskowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej stacjonujących w przeszłości w garnizonie Bydgoszcz oraz obecnie funkcjonujących jednostek wojskowych Sił Powietrznych.

Odsłonięcie tablicy było zwieńczeniem kilkuletnich starań Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP i Komitetu Organizacyjnego Budowy Postumentu pod przewodnictwem płk. w st. spocz. Edmunda Łącznego, którym przyświecało hasło:

Nie pozwólmy na to, by pobyt Jednostek Lotniczych przez dziesięciolecia na terenie Bydgoszczy poszedł w zapomnienie.

Postument z tablicą pamiątkową przed osłonięciem.
Poczet sztandarowy ZŻWP.

Na zaproszenie Prezesa Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP płk. w st. spocz. Edmunda Łącznego na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Bydgoszczy, dowódcy i żołnierze byłych i obecnie funkcjonujących jednostek wojskowych Sił Powietrznych garnizonu Bydgoszcz, harcerze, a także mieszkańcy Bydgoszczy. W uroczystości uczestniczyli także członkowie Zarządu z grupą członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.

Uczestnicy uroczystości.

Uroczystość rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Budowy Postumentu, Prezes Koła Nr 1 Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Edmund Łączny powitaniem przybyłych gości.

Rozpoczęcie uroczystości. Przy mikrofonie płk w st. spocz. Edmund Łączny.

Rys historyczny działalności jednostek wojskowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej stacjonujących w garnizonie Bydgoszcz przedstawił w bardzo ciekawym wystąpieniu były dowódca 2. Brygady Radiotechnicznej płk w st. spocz. Ryszard Sajdak

Przy mikrofonie płk w st. spocz. Ryszard Sajdak.

W ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej uczestniczyli:
– Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz;
– były dowódca 2.BRt płk w st. spocz. Ryszard Sajdak;
– Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński;
– Przewodniczący Komitetu Budowy Postumentu płk w st. spocz. Edmund Łączny.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński.

Przemówienie okolicznościowe wygłasza Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz.
Przemówienie okolicznościowe wygłasza Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński.

Po przemówieniach złożone zostały wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową od przedstawicieli władz miejskich oraz związków i stowarzyszeń żołnierzy. Wiązankę kwiatów od Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP złożyli Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg i Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut.

Wiązankę kwiatów składa Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz.
Wiązankę kwiatów od Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP.

Dla upamiętnienia udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Zdjęcie pamiątkowe.

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP składa serdeczne gratulacje i podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu Budowy Postumentu za inicjatywę i upamiętnienie jednostek Sił Powietrznych garnizonu Bydgoszcz.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za udział w uroczystości.

Szczegóły przebiegu uroczystości dostępne są na stronie Koła Nr 1 ZŻWP pod adresem www.weterani2kop.pl.