Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP w dniu 17.03.2015

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 17.03.2015 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia według następującego porządku:

 1. Życzenia na Święta Wielkanocne.
 2. Przygotowania do zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Sprawy personalne.
 4. Sprawy finansowe.

Ad. 2. Głównym punktem posiedzenia były ustalenia organizacyjne do przeprowadzenia zawodów strzeleckich o puchar Prezesa Stowarzyszenia. Zawody są organizowane przy ścisłej współpracy z 2. RWT SP. Aktualnie opracowywany jest regulamin zawodów. Ze względu na prowadzony w kwietniu br. remont strzelnicy wojskowej ustalony został nowy termin zawodów na dzień 16 maja br.

Zaproponowane zostały następujące punkty nauczania:

 • pokaz sprzętu łączności oraz rozwijanie polowej łączności telefonicznej;
 • zakładanie odzieży ochronnej i maski p/gaz;
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej;
 • punkt nauczania zorganizowany przez Oddział Żandarmerii Wojskowej;
 • budowa broni strzeleckiej;
 • nauka celowania z broni strzeleckiej z wykorzystaniem trenażera CYKLOP;
 • strzelanie z pistoletu wojskowego – tylko dla osób dorosłych;
 • rzut granatem szkolnym do celu;
 • punkt atrakcji dla dzieci – lotki, bule, radiotelefony itp.

Na strzelnicy zapewniony będzie catering. Przewidywany koszt uczestnictwa – 10 zł. Zaplanowano wysłanie zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do Mecenasów Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych i współpracujących stowarzyszeń, kół i organizacji z terenu Bydgoszczy.

Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do licznego udziału w zawodach – jest możliwość przybycia na strzelnicę z członkami rodzin.

Ad 3. Do Zarządu Stowarzyszenia w ostatnim okresie wpłynęły 2 deklaracje członkowskie. Po zapoznaniu się z deklaracjami Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia nw. osoby:

 • płk w st. spocz. KACZMARSKI Marian;
 • płk w st. spocz. SAJDAK Ryszard.

Nowoprzyjętym kolegom życzymy owocnej współpracy i satysfakcji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Ad 4. Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy opłacania składek członkowskich. W związku ze stwierdzonymi przypadkami nieopłacenia składek Zarząd został zmuszony do wystosowania pism do 9 członków Stowarzyszenia z przypomnieniem o uregulowaniu zaległości, ponieważ zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku wymusza na Zarządzie statutowy obowiązek wykreślenia danej osoby z listy członków Stowarzyszenia (patrz: Statut Stowarzyszenia, § 14 i § 15).

Opracował: ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.