Notatka z okolicznościowego tłustoczwartkowego Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP

W dniu 12.02.2015 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia odbyło się okolicznościowe tłustoczwartkowe spotkanie członków Stowarzyszenia. Tradycyjnie swoje gościnne progi uczestnikom spotkania udostępniła restauracja “DEDAL” w hotelu “IKAR” przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy. Na godzinę 17.00 przybyło 18 amatorek i amatorów pączków :-).

Prezes Stowarzyszenia życzy uczestnikom smacznego.

Oczywiście słodkości nie były jedynymi smakowitymi potrawami przygotowanymi na ten wieczór przez personel restauracji. Nikt z uczestników ze spotkania nie miał prawa wyjść głodny :-).

Przybyłych gości i członków powitał Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli:

  • gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING – Prezes Honorowy Stowarzyszenia;
  • ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek BUJAK – Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Oficerów
  • Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  • płk w st. spocz. Tomasz PIOTROWSKI – Prezes Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej “Żandarm” w Bydgoszczy;
  • ppłk Arkadiusz SYPNIEWSKI – Zastępca Dowódcy 22. ODN;
  • ppłk rez. Alfred ZAŁUŻNY – Mecenas Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wita uczestników spotkania.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Certyfikatu Mecenasa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej, przyznanego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, dla ppłk. w st. spocz. dr. inż. Leszka BUJAKA. Tytuł i patent mecenasa został przyznany za duże zaangażowanie w wspieraniu działań integrujących środowisko członków i sympatyków Stowarzyszenia. Certyfikat w imieniu Zarządu wręczył Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.

Nowy Mecenas Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek BUJAK z certyfikatem w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia.

W dalszej części spotkanie przebiegało w sympatycznej koleżeńskiej atmosferze. Pysznych pączków wystarczyło dla wszystkich uczestników :-).

Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w okolicznościowym tłustoczwartkowym posiedzeniu Zarządu i stworzenie bardzo miłej atmosfery spotkania.

Opracował: płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.