Fotoreportaż z zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP przeprowadzonych w dniu 16.05.2015 r. w Bydgoszczy

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 07 czerwca 2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 07.06.2015 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut, Paulina Jesionowska, Elżbieta Nazarewicz i Krzysztof Załóg

Zgodnie z “Planem współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”, poz. 607, w dniu 16 maja 2015 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy przeprowadzone zostały zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Celem zawodów było współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej. Strzelania prowadzone były z 9 mm pistoletu wojskowego P-83 do tarczy sportowej z odległość: 25 m. Zawodnicy oddawali 8 strzałów w postawie stojącej z wolnej ręki lub oburącz. Oceniano 5 strzałów w kwalifikacji indywidualnej. Zawody przeprowadzono zgodnie z opracowanym regulaminem zawodów strzeleckich.

Zawody mogły odbyć się tylko dzięki bardzo dobrej współpracy z 2. Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. To przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu dowództwa i wyznaczonej kadry 2. RWT SP zawody zostały zorganizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Rejestracja zawodników. Ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz (pierwszy z prawej) rejestruje zawodników oraz wypisuje i wydaje karty uczestnika zawodów.
Członkowie zespołu organizacyjnego zawodów. Od lewej: Prezes Zarządu M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. Pan Krzysztof Sosnowski, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław Hrut, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz.
Rozpoczęcie zawodów. Od lewej: Szef zespołu ratowników medycznych Pan Krzysztof Wiśniewski, Prezes Zarządu M Broker Ubezpieczeniowy Pan Krzysztof Sosnowski, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Szef 2. RWT SP mjr Michał Ledzion, kierownik strzelania ppor. Rafał Wawrzyniak (2 RWT SP).
Zbiórka przed zawodami.
Puchary i medale dla zwycięzców. Od prawej: puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP za rzut granatem wraz z medalami za pierwsze trzy miejsca, puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP dla najlepszego strzelca z pistoletu wojskowego wraz z medalami za pierwsze trzy miejsca, puchar Prezesa Zarządu M Broker Ubezpieczeniowy dla najlepszego strzelca firmy MBU, statuetki strzelca dla zawodników.
Statuetka strzelca dla zawodników.

Dla takich wspaniałych trofeów warto zacząć rywalizację. Przed zawodami wszyscy zawodnicy udali się na miejsce instruktażu do strzelania z pistoletu wojskowego. Szczegółowego instruktażu udzielił kierownik strzelania ppor. Rafał Wawrzyniak z 2. RWT SP. Zgodnie z regulaminem zawodów każdy zawodnik własnoręcznym podpisem potwierdził na liście fakt uczestniczenia w instruktażu.

Kierownik strzelania ppor. Rafał Wawrzyniak (pierwszy z prawej) udziela zawodnikom instruktażu do strzelania z pistoletu wojskowego.

Po wysłuchaniu instruktażu zawodnicy zostali przydzieleni do poszczególnych zmian strzelających. Ustalono także, że zawodnicy tylko jednej zmiany będą przebywać na osi strzelania, a pozostali znajdować się będą w bezpiecznej odległości. Takie ustalenia pozwoliły organizatorom zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zawodów. Zanim zawodnicy rozpoczęli strzelania obowiązkowo musieli zaliczyć znajomość budowy i zasady działania broni strzeleckiej oraz zasad postępowania z amunicją.

St. chor. Andrzej Dul (w furażerce) na punkcie nauczania budowy broni udziela zawodnikom pierwszej zmiany niezbędnych informacji do bezpiecznego wykonania strzelań z pistoletu wojskowego.
Zawodnicy w drodze na oś strzelania. Od lewej: ppłk rez. Roman Pacanowski, ppłk rez. Piotr Olejniczak, ppłk rez. Jacek Popowicz.
Zawodnicy pierwszej zmiany na linii otwarcia ognia. Pierwszy z prawej: ppłk w st. spocz. Bogdan Bąk melduje gotowość do strzelania.
Sprawdzanie tarcz po strzałach próbnych. W czerwonej kurtce: ppłk w st. spocz. Bogdan Bąk.

Uzyskane wyniki sprawdzali członkowie komisji sędziowskiej w składzie: ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz i ppłk rez. Czesław Hrut. Wyniki wpisywane były na bieżąco do tabel w komputerze i zobrazowane na ekranie dużego monitora.

Komisja sędziowska w czasie pracy. Na drugim planie: pachnące i smaczne potrawy dla uczestników zawodów.

Dla uczestników tegorocznych zawodów przygotowane zostały bardzo ciekawe i pouczające punkty nauczania oraz zajęcia pokazowe o tematyce wojskowej, m.in. budowa broni strzeleckiej, nauka celowania, posługiwanie się polowym sprzętem łączności, nakładanie odzieży ochronnej przed skażeniami. Z wiedzy na poszczególnych punktach nauczania oprócz zawodników skorzystali także członkowie rodzin. Cieszymy się, że również osoby nie będące żołnierzami, w tym dzieci i młodzież, okazywały duże zainteresowanie tematyką obronną i umiejętnościami posługiwania się sprzętem wojskowym.

Punkt nauczania celowania z broni strzeleckiej.
Punkt nauczania celowania z broni strzeleckiej.
Punkt nauczania nakładania odzieży ochronnej przed skażeniami.
Oto rośnie kolejne pokolenie polskich łącznościowców 🙂
Trening celności w rzucie lotkami do tarczy.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się punkt nauczania przygotowany przez ratowników medycznych pogotowia ratunkowego. Pokaz sprzętu ratunkowego, pokazy praktyczne, jak też przekazywane przez ratowników bardzo ważne informacje o sposobach zachowania się w różnych sytuacjach wobec poszkodowanych, uzmysłowiło uczestnikom jak niewiele czasami potrzeba, by uratować życie ludzkie w nagłych przypadkach.

Reanimacja – pokaz z omówieniem.
Zadławienie – pokaz z omówieniem i wykorzystaniem przyrządu szkoleniowego.

Dodatkową atrakcją tegorocznych zawodów była rywalizacja w rzucie granatem ćwiczebnym na celność w konkurencji indywidualnej. Konkurencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla zwycięzcy ufundowany został Puchar Prezesa Stowarzyszenia oraz dyplomy i medale dla zawodników za pierwsze trzy miejsca.

Granatem do celu rzuca Pani Halina Bąk.
Młodzież też próbowała swoich umiejętności w rzucie granatem na celność.
Granatem do celu rzuca ppłk rez. Jacek Popowicz.
Po zawodach czas na małe “co nie co”. Smaczny catering zabezpieczyła restauracja “TANGO”. Potrawy w plenerze wszystkim bardzo smakowały 🙂

Na zakończenie zawodów komisja sędziowska podsumowała wyniki strzelań z pistoletu wojskowego oraz w konkurencji rzutu granatem. Oto lista zwycięzców tegorocznych zawodów:

 • W strzelaniu z pistoletu wojskowego:
  • Zwycięzcą został Pan Tomasz Gruszczyński, który wynikiem 39 punktów zdobył Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.
  • Drugie miejsce zajął ppłk rez. Roman Pacanowski, uzyskując 37 punktów.
  • Trzecie miejsce, z wynikiem 35 punktów, zdobył Pan Jarosław Kamper.
 • W rzucie granatem zaistniała sytuacja remisowa. O zwycięstwie zdecydowała dogrywka:
  • Zwycięzcą w rzucie granatem został Pan Łukasz Przeniosło, który zdobył Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.
  • Drugie miejsce zajął ppłk rez. Jacek Popowicz.
  • Trzecie miejsce, ex aequo, wywalczyli Szymon i Wiesław Kowalewscy.

Gratulujemy!!!

Wyniki końcowe zostały ustalone, zatem można wypisać dyplomy dla zwycięzców. Od lewej: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut.
Omówienie zawodów i ogłoszenie wyników.
Uczestnicy w skupieniu wysłuchują końcowych wyników zawodów. Pierwszy z prawej płk rez. Witold Antosik.
Trzeci z lewej: zwycięzca w rzucie granatem Pan Łukasz Przeniosło.
Ppłk rez. Jacek Popowicz (trzeci z lewej) po wręczeniu dyplomu przyjmuje gratulacje za zajęcie drugiego miejsca w rzucie granatem na celność.
Zwycięzca zawodów strzeleckich Pan Tomasz Gruszczyński po otrzymaniu pucharu i dyplomu odbiera nagrodę rzeczową z rąk fundatora, Prezesa Zarządu M Broker Ubezpieczeniowy, Pana Krzysztofa Sosnowskiego.
Ppłk rez. Roman Pacanowski odbiera dyplom i gratulacje od Prezesa Stowarzyszenia za zajęcie drugiego miejsca w strzelaniu z pistoletu wojskowego.
Zdobywca trzeciego miejsca w zawodach strzeleckich Pan Jarosław Kamper odbiera dyplom i gratulacje od Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.
Gala zwycięzców. Od prawej: ppłk rez. Jacek Popowicz, Pan Łukasz Przeniosło, Pan Tomasz Gruszczyński, ppłk rez. Roman Pacanowski, Pan Jarosław Kamper.

Atrakcji na strzelnicy nie brakowało dla nikogo. Przede wszystkim pogoda w tym dniu była wręcz wymarzona. Za przepowiedzenie tak pięknej aury 🙂 organizatorzy w miłych słowach podziękowali obecnemu na zawodach członkowi Stowarzyszenia ppłk. w st. spocz. dr inż. Bogdanowi Bąkowi z Bydgoskiego Biura Pogody.

Ppłk w st. spocz. dr inż. Bogdan Bąk ze statuetką strzelca.
Zbiórka uczestników na zakończenie zawodów.
Jeszcze jedna atrakcja tegorocznych zawodów – pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Ognisko pokoleń 🙂

Dzięki osobistemu zaangażowaniu dowództwa i wyznaczonej kadry 2. RWT SP zawody były zorganizowane na wysokim poziomie, a przede wszystkim bezpiecznie. Prezes i Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękują za przeprowadzenie zawodów.

Na wysokości zadania stanął także współorganizator zawodów, Prezes Zarządu M Broker Ubezpieczeniowy, Mecenas naszego Stowarzyszenia, Pan Krzysztof Sosnowski, który ufundował puchar, nagrody rzeczowe oraz catering z zaprzyjaźnionej Restauracji TANGO. Dziękujemy Panu Prezesowi za wsparcie w zorganizowaniu zawodów.

Był więc catering pod namiotem, była muzyka, były puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Było także pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Wszyscy uczestnicy zawodów w miłej atmosferze i pożytecznie spędzili czas na świeżym powietrzu.

Zakończyły się zawody, więc przyszedł również czas wygasić ognisko 🙂

Dla zachowania bezpieczeństwa ppoż. członkowie zespołu organizacyjnego zawodów ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz i ppłk rez. Czesław Hrut dogaszają ognisko.

W imieniu organizatorów zawodów gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za dyscyplinę i wzorowe zachowanie się na strzelnicy wojskowej.