Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych zmarłego gen. bryg. pilota Jerzego Rakowskiego w dniu 19.01.2015 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 27.01.2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 27.01.2015 r.
Zdjęcia: Henryk Nazarewicz i http:/www.klubgeneralow.pl

W dniu 8 stycznia 2015r. zmarł członek Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP gen. bryg. pilot Jerzy Rakowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 stycznia br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Miejsce spoczynku gen.bryg. pilota Jerzego Rakowskiego.

O godz. 12.00 w Domu Przedpogrzebowym zgromadzili się członkowie rodziny zmarłego oraz liczni przyjaciele i koledzy, wśród nich delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP w składzie: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. Marian Dering, Członek Zarządu Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz oraz płk w st. spocz. Edmund Łączny, aby oddać cześć zmarłemu. Członkowie Klubu Generałów WP zaciągnęli wartę honorową przy urnie zmarłego.

Urna z prochami zmarłego Generała (na pierwszym planie wieniec od Stowarzyszenia).

Drogę życiową generała przybliżył zgromadzonym płk pil. Janusz Kowalski.

Generał brygady pilot Jerzy Rakowski ur. 12 lutego 1932 w Michałowie. W 1950 ukończył liceum w Radomsku i wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, w 1952 mianowany został do stopnia podporucznika, w 1954 roku został już porucznikiem i dowódcą klucza. W latach 1954-1958 studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, gdzie w tym czasie uzyskał stopień (1957) kapitana. W 1958-1960 był dowódcą klucza w 31. Pułku Szkolno-Bojowym w Łasku, 1960-1963 zastępcą dowódcy tego pułku ds. liniowych. W 1962 roku awansowany do stopnia majora. Od 1963 pracował w Szefostwie Lotnictwa Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, jesienią 1966 mianowany został na stopień podpułkownika, a jesienią 1971 na pułkownika. Od marca 1969 do grudnia 1970 roku był dowódcą 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni-Babich Dołach. Z Babich Dołów odszedł na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia Lotniczego w Szefostwie Lotnictwa OPK. W latach 1971-1973 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie. W latach 1975-1977 był szefem sztabu, a później został dowódcą 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy. W październiku 1978 roku został mianowany generałem brygady, nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL prof. Henryk Jabłoński. W 1979 był szefem sztabu i zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych w Poznaniu. 1980-1982 szef Oddziału Lotnictwa i OPK w Zarządzie I Operacyjnym Sztabie Generalnym WP. Wiosną 1984 zwolniony z zawodowej służby wojskowej, przeniesiony do rezerwy. Wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami resortowymi. W swojej karierze lotniczej wykonywał samodzielne loty na samolotach Jak-9, UT-2, CSS-13, TS-8 Bies, UTMiG-15, Lim, MiG-21. Wiosną 1984 został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Po przedstawieniu drogi życiowej generała Rakowskiego wystąpił Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza. Pożegnał zmarłego w imieniu kolegów z Klubu oraz ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, a jego rodzinie przekazał serdeczne wyrazy współczucia.

Po uroczystości w Domu Przedpogrzebowym urna z prochami zmarłego została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku – zgodnie z ceremoniałem wojskowym (z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej).

Kondukt żałobny, na drugim planie delegacja Stowarzyszenia.
Ostatnie pożegnanie.
Złożenie urny do niszy.

Po złożeniu urny do niszy cmentarnej kompania oddała salwę honorową, a trębacz zagrał starą żołnierską piosenkę “Śpij kolego…”.

Salwa honorowa.

Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała “Marsz lotników”.