Fotoreportaż z uroczystości obchodów 12 rocznicy utworzenia 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 27.05.2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 27.05.2015 r
Zdjęcia: Marcin Tycner

W dniu 22 maja 2015 r. na zaproszenie Dowódcy płk pil. Arkadiusza Poluszyńskiego delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP uczestniczyła w obchodach Święta utworzenia 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania. Delegacji przewodniczył Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg a wspierali go Z-ca Prezesa ppłk w st. spocz. pil. Janusz Niewiadomy i ppłk w st. spocz. Stanisław Bober. Obecny był również Prezes honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marian Dering.

Punktualnie o godz. 9.30 na miejsce uroczystego apelu przybył Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. dr inż. Włodzimierz Usarek.

Dowódca 22. ODN wita Dowódcę COP-DKP.

Orkiestra wojskowa odegrała Hymn Państwowy a flaga narodowa została wciągnięta na maszt. Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wiceprezydent m. Bydgoszcz Mirosław Kozłowicz, Wicestarosta bydgoski Zbigniew Łuczak, Wójt gminy Sicienko Jan Wach, dowódcy jednostek wojskowych garnizonu Bydgoszcz oraz przyjaciele Ośrodka a także matka chrzestna sztandaru 22. ODN, która z okazji zbliżającego się Dnia Matki otrzymała okazały bukiet kwiatów.

Trybuna honorowa.

Po okolicznościowych przemówieniach i wyróżnieniach nastąpiła defilada pododdziałów z kompanią honorową i sztandarem. Następnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi jednostki płk. pil. Tadeuszowi Henrykowi Rolskiemu.

Składanie wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową.
Delegacja Stowarzyszenia wręcza okolicznościowe życzenia oraz zaproszenie na Święto Stowarzyszenia na ręce Dowódcy 22. ODN.

Dowódca 22. ODN płk pil. Arkadiusz Poluszyński zaprezentował nowowydaną książkę Patrona jednostki płk. pil. Tadeusza Henryka Rolskiego “Od P-XV do P-51”, której pachnące farbą drukarską egzemplarze wręczył zaproszonym gościom.

Prezentacja książki Patrona 22. ODN.
Prezes Honorowy Stowarzyszenia odbiera książkę T.Rolskiego.
Prezes Stowarzyszenia również dostał książkę T.Rolskiego.
Wiceprezes Stowarzyszenia także będzie czytał książkę T.Rolskiego.

Uroczystości zakończyło zwiedzanie wystawy poświęconej patronowi 22. ODN T.H.Rolskiemu oraz żołnierski poczęstunek na świeżym powietrzu.

Pamiątkowe zdjęcie z Dowódcą COP-DKP.
Członkowie Stowarzyszenia z Dowódcą 22. ODN.