Fotoreportaż z uroczystej zbiórki z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki w dniu 22.10.2015 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 27.10.2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 27.10.2015 r.
Zdjęcia: Sebastian Slinko

18 października obchodzone jest Święto Wojsk Łączności i Informatyki ustanowione w tym dniu na pamiątkę utworzenia pierwszego stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją w 1558 r.

Na zaproszenie Szefa 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP ppłk Roberta ŚWIERCZYŃSKIEGO w dniu 22 października w uroczystej zbiórce z tej okazji, przeprowadzonej w Klubie LOGISTYK, brała udział delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG i ppłk w st. spocz. Kazimierz POKORSKI występowali w podwójnej roli: jako członkowie Stowarzyszenia i jako byli dowódcy 2 Węzła Łączności, którego kontynuatorem tradycji jest 2. RWT SP.

Uczestnicy uroczystości.

Uroczystość rozpoczął Szef Rejonu ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI, który przywitał zaproszonych gości i cały stan osobowy. Następnie odczytany został list z życzeniami od Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych oraz rozkazy w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników wojska 2. RWT SP z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki. Szef Rejonu wręczył wyróżnionym nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe Rejonu. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił Szef Rejonu ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za duże zaangażowanie i poświęcenie w czasie realizacji codziennych zadań.

Okolicznościowe przemówienie Szefa 2. RWT SP.

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w 2. RWT SP uświetnił prawie godzinny występ Orkiestry Wojskowej z Torunia oraz artystek z Opery NOVA.

Występ artystów.

Uroczystości zakończył żołnierski poczęstunek z dodatkiem tortu i smacznych ciastek.

Delegacja Stowarzyszenia wręcza Dowódcy 2. RWT SP pamiątkowy ryngraf.

Wszystkim łącznościowcom w mundurach z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki życzymy sukcesów i zadowolenia ze służby.