Fotoreportaż z udziału w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu w dniu 28.08.2015 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 06.09.2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 06.09.2015 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut, Sebastian Slinko i Marcin Tycner

W dniu 28 sierpnia 2015 r. grupa członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu przy Pomniku Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej. Zaproszenie do udziału w uroczystości dla Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP przysłał Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (22. ODN) płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński.

Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest w dniu 28 sierpnia w rocznicę zwycięstwa dwóch polskich lotników, kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury na samolocie RWD-6, w Międzynarodowych Zawodach Lotniczych Challenge w Berlinie w 1932 roku.

Pododdziały gotowe do uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00. Meldunek dla Dowódcy 22. ODN o gotowości pododdziałów złożył dowódca uroczystości ppłk Sławomir Markiewicz.

Dowódca 22. ODN wita się ze sztandarem i rozpoczyna przegląd pododdziałów.
Poczty sztandarowe.

Po dokonaniu przeglądu pododdziałów Dowódca 22. ODN oddał honory sztandarom, przywitał się z żołnierzami, a następnie z gośćmi honorowymi.

Na komendę dowódcy uroczystości poczet flagowy podniósł flagę państwową na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego odegranego przez orkiestrę wojskową.

Flaga państwowa na maszt…
Goście honorowi w czasie podnoszenia flagi państwowej na maszt.

Okolicznościowe przemówienie, jako pierwszy, wygłosił Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński. Miłe słowa pod adresem żołnierzy i polskich lotników oraz życzenia skierowali również przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych.

Trybuna honorowa. Przy mikrofonie Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytany został apel poległych, po którym kompania honorowa oddała salwę honorową, a orkiestra wojskowa odegrała “Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego” i “Marsz Lotników”.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły w hołdzie lotnikom wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej.

Wieniec z kwiatów ułożonych w biało-czerwoną szachownicę składają Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński i Zastępca Szefa 2. RWT SP mjr Michał Ledzion.

Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP reprezentowała delegacja w składzie:

  • ppłk rez. Czesław Hrut;
  • ppłk rez. pil. Janusz Niewiadomy;
  • st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.
Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa wiązankę pod Pomnikiem Lotników.
Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP oddaje hołd poległym lotnikom. Od lewej: ppłk rez. Czesław Hrut, ppłk w st. spocz. pil. Janusz Niewiadomy, st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.
Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej w odświętnej scenerii.
Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej w odświętnej scenerii.

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa wszystkim pilotom serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Święta Lotnictwa Polskiego, a przybyłym na bydgoskie Błonie członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w uroczystości.