Fotoreportaż z udziału drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w zawodach sportowo-obronnych na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy w dniu 23.04.2015 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

Home – strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 29 kwietnia 2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 29.04.2015 r.
Zdjęcia: ppłk rez. Czesław Hrut, płk rez. Krzysztof Załóg i ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz

W dniu 23. kwietnia 2015 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbyły się zawody sportowo-obronne corocznie organizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (K-P ZW ZŻWP). W tym roku w zawodach uczestniczyły 24 drużyny 3-osobowe wytypowane przez związki, stowarzyszenia, koła i organizacje społeczne.

Na zaproszenie Prezesa K-P ZW ZŻWP płk w st. spocz. Józefa Móla, w zawodach uczestniczyła także drużyna Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej (SŻPiS 2.KOP), w składzie:

 • płk w st. spocz. Krzysztof Bocheński;
 • ppłk rez. Roman Pacanowski;
 • ppłk rez. Jacek Popowicz;
 • płk rez. Witold Antosik – zawodnik rezerwowy.
Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP po rejestracji, z pozytywnym nastawieniem do zawodów. Od lewej: ppłk rez. Roman Pacanowski, płk w st. spocz. Krzysztof Bocheński, ppłk rez. Jacek Popowicz i zawodnik rezerwowy płk rez. Witold Antosik.

Rozpoczęcie zawodów zostało poprzedzone rejestracją zawodników w namiocie sędziowskim i wydaniem zawodnikom imiennych kart uczestnika zawodów. Drużyna Stowarzyszenia została zarejestrowana pod numerem 20. O godzinie 10.00 organizatorzy zawodów, na zarządzonej zbiórce, powitali wszystkie drużyny, przedstawili ustalenia organizacyjne oraz życzyli zawodnikom wysokich wyników.

Zbiórka uczestników na rozpoczęcie zawodów.

Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP rozpoczęła udział w zawodach od strzelania z broni długiej – z karabinka wz. 96 Beryl, nabojami kalibru 5,56 mm. Po udzielonym instruktażu z zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i amunicją na strzelnicy, zawodnicy zajęli wyznaczone stanowiska na linii wyjściowej.

Drużyna Stowarzyszenia na linii wyjściowej przygotowuje się do strzelania z broni długiej. Strzelania nadzorują żołnierze z 2. batalionu logistycznego. Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg (pierwszy z lewej) wspiera zawodników przed strzelaniem.

Po otrzymaniu magazynków z amunicją zawodnicy pomaszerowali na linię otwarcia ognia, by oddać najpierw 3 strzały próbne, a następnie, po sprawdzeniu tarcz, 10 strzałów ocenianych

Zawodnicy drużyny Stowarzyszenia maszerują na linię otwarcia ognia.

Czynności na linii wyjściowej oraz zajęcie stanowisk na linii otwarcia ognia nie sprawiły zawodnikom naszego Stowarzyszenia żadnych trudności. Każdy uczestnik zawodów po wysłuchanym instruktażu wiedział, że wszystkie czynności na linii wyjściowej i linii otwarcia ognia wykonuje się tylko na komendę kierownika strzelania. Ponieważ strzelania odbywały się z amunicji ostrej, więc nasi zawodnicy zachowywali się na strzelnicy jak na wzorowych żołnierzy przystało – ze wzmożoną uwagą i należytą pokorą.

Padły pierwsze komendy i pierwsze strzały. Po oddaniu trzech strzałów próbnych zawodnicy, wraz z członkami Komisji Sędziowskiej, udali się do tarcz, by ocenić ułożenie się przestrzelin na tarczach. Pogoda tego dnia była ładna, więc przemarsz 100 metrów do tarcz, i powrotny przemarsz 100 metrów na linię wyjściową, był raczej przyjemnością. Zawodnicy ponownie zajęli stanowiska na linii otwarcia ognia, by oddać 10 strzałów ocenianych.

Strzelania z broni długiej w postawie leżącej z wykorzystaniem podpórki. Od lewej: ppłk rez. Roman Pacanowski, ppłk rez. Jacek Popowicz, płk w st. spocz. Krzysztof Bocheński.
Drużyna Stowarzyszenia zakończyła strzelanie z broni długiej.

Po oddaniu wszystkich strzałów ocenianych zawodnicy wracali na linię wyjściową, a żołnierze zabezpieczający strzelanie zdejmowali tarcze i przekazywali do namiotu Komisji Sędziowskiej w celu sprawdzenia wyników. Członkowie Komisji Sędziowskiej wpisywali wyniki do odpowiednich rubryk tabel, które w sąsiednim namiocie były zobrazowane na ekranach poprzez rzutniki komputerowe.

Zawodnicy drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP uzyskali w strzelaniu z broni długiej następujące wyniki:

 • płk w st. spocz. Krzysztof Bocheński – 75 punktów;
 • ppłk rez. Roman Pacanowski – 76 punktów;
 • ppłk rez. Jacek Popowicz – 87 punktów.

Drużyna naszego Stowarzyszenia uzyskała w strzelaniu z broni długiej łącznie 238 punktów, dzięki którym uzyskała 4 miejsce wśród 22 drużyn. Gratulacje!!!

Zestawienie wyników drużyny Stowarzyszenia z broni długiej.

Drugą konkurencją zawodów było strzelanie z broni krótkiej. Strzelanie wykonywane było z 9 mm pistoletu WIST-94 w postawie stojącej.

Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP na osi strzelania z broni krótkiej w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia. Od lewej: płk w st. spocz. Krzysztof Bocheński, ppłk rez. Jacek Popowicz, płk rez. Krzysztof Załóg, ppłk rez. Roman Pacanowski.

Naszych zawodników na strzelnicy wspierali także członkowie Zarządu Stowarzyszenia w osobach Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesława Hruta i Skarbnika ppłk w st. spocz. Henryka Nazarewicza.

Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP na osi strzelania z broni krótkiej w towarzystwie Skarbnika Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryka Nazarewicza (w jasnej kurtce).
Ppłk rez. Jacek Popowicz na linii wyjściowej do strzelania z broni krótkiej.

Zawodnicy drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP, po sprawdzeniu wyników przez Komisję Sędziowską Zawodów, uzyskali w strzelaniu z broni krótkiej następujące wyniki:

 • płk w st. spocz. Krzysztof Bocheński – 25 punktów;
 • ppłk rez. Roman Pacanowski – 88 punktów;
 • ppłk rez. Jacek Popowicz – 88 punktów.

Drużyna naszego Stowarzyszenia uzyskała w strzelaniu z broni krótkiej łącznie 201 punktów, co uplasowało drużynę na 13 miejscu wśród 24 drużyn startujących w zawodach. Gratulacje!!!

Po prawie 4 godzinach strzelań padł ostatni strzał i nastał czas oczekiwania na opracowanie i odczytanie protokołu końcowego zawodów oraz uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom. Na zbiórce, przed frontem wszystkich uczestników, postanowienia protokołu odczytał Sędzia Główny Zawodów, Sędzia Klasy Państwowej, st. chor. sztab. rez. Tadeusz Mróz. Po odczytaniu protokołu rozpoczęła się ceremonia wyróżniania zwycięzców zawodów.

Omówienie zawodów.

Dla zwycięzców tegorocznych zawodów czekały następujące nagrody:

 • Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – drużynowo z broni długiej;
 • Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP – drużynowo z broni krótkiej;
 • Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemle – indywidualnie z broni długiej;
 • Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy – indywidualnie z broni krótkiej.
Omówienie zawodów. Na stoliku widoczne puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Pierwszy z prawej Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego Zawodów płk w st. spocz. Edmund Łączny.

Drużyna naszego Stowarzyszenia była bliska zajęcia miejsca na podium, jednak do 3-go miejsca zabrakło 13 punktów. Mamy nadzieję, że w kolejnych zawodach uda się naszej drużynie stanąć na podium, a może nawet zdobyć puchar, jak już kiedyś bywało, czego serdecznie życzymy. Dziękujemy naszym zawodnikom za godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

Organizatorzy tych corocznych zawodów również w tym roku stanęli na wysokości zadania. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu członków Zespołu Organizacyjnego, pod przewodnictwem płk w st. spocz. Edmunda Łącznego, jak również żołnierzy 2. batalionu logistycznego, zabezpieczających strzelania, cel zawodów został w pełni i bezpiecznie osiągnięty.

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg oraz zawodnicy drużyny Stowarzyszenia składają serdeczne podziękowania Prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Józefowi Mólowi za zaproszenie do udziału w zawodach.

P.S. Już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych członków naszego Stowarzyszenia do zgłaszania swojego udziału w przyszłorocznych zawodach. Zgłoszenia cały czas przyjmować będzie Sekretarz Stowarzyszenia ppłk rez. Edward Strzelecki.