Fotoreportaż z przekazania obowiązków Szefa 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 07.01.2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 07.01.2015 r.
Zdjęcia: Sebastian SLINKO

W dniu 23.12.2014 r. podczas uroczystej zbiórki odbyło się przekazanie obowiązków Szefa 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.

Meldunek Komendantowi CWT SP składa Dowódca uroczystości.

Obowiązki Szefa Rejonu zdał ppłk Wiesław TEREBA, a czasowo objął mjr Michał LEDZION. Akt przekazania dokonał się w obecności Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk. Marka PAŁKI.

Kadra 2 RWT SP.

W uroczystości uczestniczyli:

  • Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk Marek PAŁKA;
  • Zastępca Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych kmdr Jarosław HEWELT;
  • Dowódca 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI;
  • Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Ksiądz Kanonik płk Zenon SURMA;
  • Kierownik Polowych Warsztatów Lotniczych ppłk Paweł NAWROCKI;
  • Szef Oddziału Informatyki i Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia CWT SP płk Stanisław WOJNOWSKI;
  • Szef Oddziału Systemów Teleinformatycznych CWT SP płk Dariusz PRZYBYLSKI.

a także kadra i pracownicy wojska 2. RWT SP.

Powitanie zaproszonych gości.

Ppłk Wiesław TEREBA w czasie pełnienia służby w Bydgoszczy dał się poznać jako wielki przyjaciel naszego stowarzyszenia. W czasie jego dowodzenia podpisaliśmy w kwietniu 2013 r. “Porozumienie o współpracy pomiędzy SŻPiS 2.KOP a 2. RWT SP”. Dzięki porozumieniu mogliśmy liczyć na pomoc Rejonu w organizacji licznych przedsięwzięć stowarzyszenia. Szczególnie dziękujemy za przeprowadzenie zawodów strzeleckich o puchar Prezesa Stowarzyszenia. Uczestnicy do dzisiaj wspominają wzorową organizację strzelania. Dziękując za dotychczasową współpracę życzymy sukcesów na nowym stanowisku służbowym w Poznaniu oraz pomyślności w życiu osobistym.

Prezes dziękuje Dowódcy 2 RWT SP za współpracę.

Prezes Stowarzyszenia podziękował za współpracę odchodzącemu Dowódcy wręczając na pamiątkę Ryngraf Stowarzyszenia oraz okolicznościowe Podziękowanie. W rewanżu ppłk Wiesław Tereba przekazał na ręce Prezesa list do członków Stowarzyszenia.

List od Dowódcy 2 RWT SP.

Obejmującemu obowiązki Szefa 2 RWT SP Panu mjr. Michałowi LEDZIONOWI życzymy sukcesów w realizacji zadań służbowych, spokoju i wytrwałości w służbie oraz owocnej i dającej satysfakcję współpracy ze Stowarzyszeniem.