Fotoreportaż z Noworocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w dniu 16.01.2015 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 04 lutego 2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 04.02.2015 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut i Janusz Niewiadomy

W dniu 16 stycznia 2015 r., w restauracji “Cztery pory…” w Bydgoszczy, po zakończeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, odbyło się Noworoczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W spotkaniu uczestniczyło 55 osób – członkowie, zaproszeni goście oraz byli żołnierze 2. KOP jeszcze nie zrzeszeni, którzy z zaproszenia na spotkanie skorzystali. W spotkaniu uczestniczył także były dowódca 2. KOP, członek Stowarzyszenia, gen. dyw. w st. spocz. Mieczysław WALENTYNOWICZ z małżonką.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, witając wszystkich uczestników i wnosząc toast lampką szampana za pomyślność Stowarzyszenia w Nowym 2015 Roku.

Toast i życzenia od Prezesa Stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania z lampką szampana.
Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.
Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.
Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.
Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.
Coś dla podniebienia i wzmocnienia.

Miłym punktem spotkania było uhonorowanie członków-jubilatów Stowarzyszenia, którzy przekroczyli 80. rok życia. Życzenia urodzinowe od Prezesa Stowarzyszenia przyjęli:

  • płk w st. spocz. Jerzy HOLIK – z okazji 83 urodzin;
  • płk w st. spocz. Zenon ŻYRO – z okazji 80 urodzin.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza życzenia Dostojnym Jubilatom 80+. Od prawej: płk w st. spocz. Zenon ŻYRO, płk w st. spocz. Jerzy HOLIK.

Do grona jubilatów tego wieczoru dołączył także ppłk w st. spocz. Mirosław MALICKI, który w dniu poprzedzającym spotkanie (15 stycznia) obchodził swoje 65 urodziny. Była więc miła okazja do złożenia serdecznych życzeń kolejnemu jubilatowi

Jubilat 65+ przyjmuje życzenia. Drugi od prawej ppłk w st. spocz. Mirosław MALICKI.

Po złożeniu życzeń na ekranie pojawił się okolicznościowy slajd dla jubilatów, a uczestnicy spotkania na stojąco odśpiewali wszystkim jubilatom donośne “100 lat, 100 lat …!!!”

Slajd z życzeniami dla jubilatów. © Czesław Hrut.
Uczestnicy spotkania śpiewają jubilatom “100 lat!!!”
Uczestnicy spotkania śpiewają jubilatom “100 lat!!!”

Na noworoczne spotkanie przybyli zaproszeni dowódcy jednostek wojskowych, z którymi Stowarzyszenie ma podpisane porozumienia o współpracy. Współpraca rozwija się w dobrym kierunku przynosząc wymierne obopólne korzyści. W dowód uznania za okazywaną pomoc dla Stowarzyszenia ryngrafy z rąk Prezesa odebrali:

  • mjr Michał LEDZION – p.o. Szefa 2. RWT SP;
  • płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI – Dowódca 22. ODN.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza ryngrafy dowódcom zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych. Od prawej: mjr Michał LEDZION, płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI.

Przy płynącej w tle miłej, nie zagłuszającej rozmów muzyce, przy zmieniających się na ekranie zdjęciach i filmach pamiątkowych ze spotkań i przedsięwzięć zrealizowanych w poprzednich latach, spotkanie przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Uczestnicy spotkania noworocznego.

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom i gościom za przybycie na spotkanie oraz za stworzenie bardzo sympatycznej atmosfery. Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia do licznego i aktywnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w 2015 rok.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2015 roku.

[ Zobacz także: Galerię zdjęć (22 zdjęcia) ]