Fotoreportaż z zawodów sportowo-obronnych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 27 kwietnia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 27.04.2014 r.
Zdjęcia: Krzysztof Załóg i Czesław Hrut

W dniu 24.04.2014 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻ WP.

Do udziału w zawodach nasze Stowarzyszenie zaprosił Prezes płk w st. spocz. Józef Mól. Przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego był Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy płk w st. spocz. Edmund Łączny.

Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej w zawodach reprezentowali:

  • ppłk rez. Zbigniew Nowakowski;
  • ppłk rez. Jacek Popowicz;
  • ppłk rez. Marian Jaroszewicz.

W tym roku dwadzieścia trzyosobowych zespołów rywalizowało o puchary:

  • Puchar Marszałka Wojew. Kuj. – Pom. – drużynowo z broni długiej;
  • Puchar Prezesa Kuj.- Pom. Zarz. Wojew. ZŻ WP – drużynowo z broni krótkiej;
  • Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke – indywidualnie z broni długiej;
  • Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy – indywidualnie z broni krótkiej;
  • Puchar Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP – dla ajwszechstronniejszego zawodnika.

Pogoda dopisała i zawody przebiegły w sympatycznej atmosferze. Mimo, że w tym roku nie zdobyliśmy pucharów nasz zespół zaprezentował się dobrze.

Puchary i nagrody do zdobycia.
Puchar od Prezesa SŻPiS 2 KOP.
Puchar od Prezesa SŻPiS 2 KOP.
Prezes Stowarzyszenia z drużyną.
Nasi zawodnicy w kolejce do rejestracji do strzelania z broni długiej.
Drużyna Stowarzyszenia na linii otwarcia ognia ,strzelanie z karabinka wz. 96 Beryl.
Po strzałach próbnych.
Prezes Stowarzyszenia wręcza Puchar najwszechstronniejszemu zawodnikowi.