Fotoreportaż z udziału w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa na bydgoskim Błoniu w dniu 28.08.2014 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 02.09.2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.09.2014 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut i Marcin Tycner

Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest 28 sierpnia, w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932. Obchody święta zostały zorganizowane przez 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania i 2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Uroczystości rozpoczęła o godzinie 10.00 uroczysta msza święta w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy, którą odprawił ordynariusz bydgoski, ks. biskup Jan TYRAWA wraz z ks. kanonikiem płk Zenonem SURMĄ.

Msza święta w intencji Lotników Polskich.
Msza święta w intencji Lotników Polskich.

W południe na osiedlu Błonie przed Pomnikiem Lotników Ziemi Bydgoskiej w asyście orkiestry wojskowej i żołnierzy I Brygady Logistycznej złożone zostały kwiaty. W uroczystościach wzięli udział m.in. wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa Edward Hartwich, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, ordynariusz bydgoski, ks. biskup Jan Tyrawa.

Dowódca 22. ODN płk pil. Arkadiusz Poluszyński dokonuje przeglądu pododdziałów do uroczystości.
Członkowie Stowarzyszenia podczas uroczystości.

Dowódca 22. ODN płk pil. Arkadiusz Poluszyński i przemawiający po nim politycy podkreślali, że w okresie międzywojennym Bydgoszcz była niezwykle prężnym ośrodkiem szkolenia lotniczego. W tamtym czasie nastąpił dynamiczny rozwój bydgoskich szkół lotniczych, a pod koniec lat trzydziestych powstało Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1. W Bydgoszczy powstała także pierwsza w Polsce Cywilna Szkoła Mechaników Lotniczych. Fakt wyszkolenia na bydgoskim lotnisku ok. tysiąca oficerów, podoficerów i szeregowych świadczy o szerokim rozmachu i poziomie szkolenia. Wśród absolwentów bydgoskich uczelni znaleźli się tak sławni polscy piloci i konstruktorzy lotniczy jak: Franciszek Żwirko, Stanisław Skarżyński, Bolesław Orliński, Stanisław Rogalski oraz Zygmunt Puławski.

Trybuna honorowa. Przy mikrofonie Dowódca 22. ODN płk pil. Arkadiusz Poluszyński.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytany został apel poległych, po którym kompania honorowa oddała salwę honorową, a następnie orkiestra wojskowa odegrała sygnał “Cisza”, “Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego” oraz “Marsz Lotników”. Później zostały złożone zostały wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Delegacja Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP.
Delegacja Stowarzyszenia przed Pomnikiem Lotników.
Wieńce i wiązanki kwiatów złożone pod Pomnikiem Lotników.

W uroczystości uczestniczyło kilkunastoosobowe grono członków naszego Stowarzyszenia, m.in.:

 • Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg;
 • V-ce Prezes ppłk rez. Czesław Hrut;
 • płk rez. pil. Stanisław Szajczyk;
 • płk rez. pil. Stanisław Nowak;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
 • płk rez. Edmund Łączny;
 • ppłk rez. pil. Janusz Niewiadomy;
 • ppłk rez. pil. Roman Farian;
 • ppłk rez. Stanisław Bober;
 • ppłk rez. pil. Tadeusz Mazur;
 • ppłk rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Marian Jaroszewicz.
Uczestnicy obchodów Święta Lotnictwa przy pomniku.

Po zakończeniu uroczystości przed Pomnikiem Lotników, o godz. 16 w hotelu “Ikar” odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP, w którym uczestniczyli byli i obecni piloci wojskowi, dowódcy jednostek w stalowych mundurach stacjonujących w Bydgoszczy oraz zaproszeni goście.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg na początku powitał obecnych na Sali pilotów:

 • płk. pil. Arkadiusza POLUSZYŃSKIEGO D-cę 22 ODN;
 • płk. pil. Mirosława ŁUSIARCZYKA Szefa Oddziału Doktryn i Regulaminów Sił Powietrznych Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych;
 • płk. rez. pil. Stanisława SZAJCZYKA;
 • płk. rez. pil. Stanisława NOWAKA;
 • ppłk. rez. pil. Tadeusza MAZURA;
 • ppłk. rez. pil. Romana FARIANA;
 • ppłk. rez. pil. Tadeusza GOLISA;
 • ppłk. rez. pil. Janusza NIEWIADOMEGO;
 • pil. Andrzeja MATCZAKA Dyrektora Aeroklubu Bydgoskiego;
 • pil. Piotra RUTKOWSKIEGO Rzecznika Prasowego WZL Nr 2 S.A.

oraz złożył im świąteczne życzenia.

Wśród zaproszonych gości byli Mecenasi Stowarzyszenia:

 • p. Krzysztof SOSNOWSKI Prezes Zarządu M.Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.;
 • ppłk rez. Alfred ZAŁUŻNY były Dyr. Naczelny WZL-2.

oraz:

 • ks. kanonik płk Zenon SURMA Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia SZ RP;
 • ppłk Mirosław KALISKI Z-ca Komendanta Oddziału ŻW w Bydgoszczy;
 • mjr Waldemar KOWALIK Z-ca Kierownika Polowych Warsztatów Lotniczych;
 • płk rez. Edmund ŁĄCZNY Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy;
 • płk rez. Tomasz PIOTROWSKI Prezes Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej “Żandarm” w Bydgoszczy;
 • ppłk rez. Leszek BUJAK Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • ppłk rez. Eugeniusz Andrzejewski z Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • ppłk rez. Piotr OLEJNICZAK z Polowych Warsztatów Lotniczych.
Powitanie gości.
Marsz Lotników został wysłuchany na stojąco.
Goście Stowarzyszenia.
Uczestnicy posiedzenia.
Na święcie nie mogło zabraknąć Dziekana Inspektoratu Wsparcia.

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP z okazji Święta Lotnictwa składa wszystkim żołnierzom w stalowych mundurach serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.