Fotoreportaż z udziału w uroczystości nadania nazwy “park 2 Korpusu Obrony Powietrznej” w Bydgoszczy w dniu 10.10.2014 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 27.11.2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 27.11.2014 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut, Adam Pawłowski i Stanisław Rudniewski

W dniu 10 października 2014 r. na bydgoskim Błoniu, u zbiegu ulic J. Schulza i A. Madalińskiego, odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczki z nazwą “park 2 Korpusu Obrony Powietrznej”. Uroczystość była zwieńczeniem wysiłku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, który wystąpił do władz miasta Bydgoszczy z wnioskiem o uhonorowanie 2 Korpusu OP. Urzędy podległe Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, rozpatrując wniosek pozytywnie, wykonały niezbędne czynności przygotowawcze, a Rada Miasta, uchwałą Nr LXI/1287/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r., ustanowiła nadanie nazwy.

Lokalizacja parku 2. KOP.

Do zorganizowania uroczystości powołany został Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk żołnierzy w stalowych mundurach:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY – Prezes Koła Nr 1 ZŻWP;
 • ppłk rez. Czesław HRUT – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP;
 • kpt. rez. Bogusław Aleksander DEJA – Członek Koła Nr 1 ZŻWP;
 • płk w st. spocz. Stefan BARTCZAK – Członek Koła Nr 1 ZŻWP i Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP;
 • ppłk w st. spocz Stanisław MANDZIUK – Zastępca Prezesa Koła Nr 1 ZŻWP;
 • ppłk Arkadiusz SYPNIEWSKI – Zastępca Dowódcy 22.ODN;
 • st. chor. sztab Andrzej WAWRZYNIAK – Przedstawiciel 22.ODN;
 • mjr Arkadiusz CHABORA – Przedstawiciel 2. RWT;
 • st. chor. sztab. Artur CHEŁMINIAK – Przedstawiciel 2. RWT.

Wsparcia Komitetowi Organizacyjnemu udzielał także Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.

Na miejsce uroczystości przybyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe, orkiestra wojskowa, kompania honorowa, żołnierze w stalowych mundurach z 22. ODN i 2. RWT, liczne grono członków Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP i żołnierzy rezerwy, uczniowie z opiekunami ze szkół z osiedla Błonie, mieszkańcy Bydgoszczy.

Goście honorowi, poczty sztandarowe.
Orkiestra wojskowa i kompania honorowa.
Żołnierze w stalowych mundurach.
Członkowie Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na terenie parku 2. Korpusu Obrony Powietrznej.
Członkowie Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na terenie parku 2. Korpusu Obrony Powietrznej.
Członkowie Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na terenie parku 2. Korpusu Obrony Powietrznej.
Członkowie Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na terenie parku 2. Korpusu Obrony Powietrznej.
Członkowie Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na terenie parku 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego przez orkiestrę wojskową. Następnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY powitał przybyłych gości, którzy swoją obecnością uświetnili tę podniosłą uroczystość:

 • Były Dowódca 2 KOP gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI;
 • Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Elżbieta RUSIELEWICZ;
 • Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman JASIAKIEWICZ;
 • Były Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Jan SZOPIŃSKI;
 • Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Józef MÓL;
 • Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI;
 • Kierownik Polowych Warsztatów Lotniczych płk Paweł NAWROCKI;
 • Przedstawiciel Centrum Doktryn i Szkolenia SZ płk dypl. pil. Mirosław ŁUSIARCZYK;
 • Komendant Garnizonu Bydgoszcz mjr Jarosław RASZKA;
 • Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Dariusz SOKÓLSKI;
 • Dyrektor Techniczny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Zbigniew MATUSZCZAK;
 • Prezes Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej “Żandarm” płk rez. Tomasz PIOTROWSKI;
 • Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Bydgoszczy Czesława FEDDEK;
 • Przewodnicząca Rady Osiedla Błonie Grażyna KUFEL.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY wita gości i uczestników uroczystości.
Goście honorowi.
Goście honorowi.
Mundur historyczny.
Na uroczystość przybył były dowódca 2 KOP gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI.
Powitanie pocztów sztandarowych i młodzieży szkolnej.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie byłego Szefa Sztabu 2 KOP płk. w st. spocz. Stefana BARTCZAKA, który przedstawił kilka ważnych faktów z historii 2 Korpusu Obrony Powietrznej (Zobacz treść wystąpienia 16park2kop_st_bartczak).

Były Szef Sztabu 2 KOP płk w st. spocz. Stefan BARTCZAK dokonuje prezentacji 2 Korpusu Obrony Powietrznej.
Przemawia były Szef Sztabu 2 KOP płk w st. spocz. Stefan BARTCZAK.

Ważnym punktem uroczystości było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza treści Uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy “park 2 Korpusu Obrony Powietrznej”.

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman JASIAKIEWICZ odczytuje treść Uchwały Rady Miasta.
Wyrys z mapy ewidencyjnej – park 2 KOP.

Życzenia i gratulacje dla byłych żołnierzy i pracowników wojska służących i pracujących w 2 KOP oraz dla członków Komitetu Organizacyjnego złożyła Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Elżbieta RUSIELEWICZ. Serdeczne słowa skierowane zostały również do uczestniczącej w uroczystości młodzieży szkolnej i nauczycieli.

Przemawia Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Elżbieta RUSIELEWICZ.

Listy okolicznościowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odczytane zostały przez przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tym uroczystym dniu dla byłych żołnierzy i pracowników wojska 2 KOP głos zabrał także były dowódca 2 KOP gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI, który podzielił się swoimi wspomnieniami z życia Korpusu, a następnie z wielką wdzięcznością podziękował inicjatorom uhonorowania 2 Korpusu OP i władzom Bydgoszczy za nadanie nazwy “park 2 Korpusu Obrony Powietrznej”. Podziękowania skierowane zostały także do członków Komitetu Organizacyjnego za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości. W czasie przemówienia gen. Rakowskiego na niebie pojawiła się wymowna smuga za przelatującym samolotem. Szkoda tylko, że nie był to samolot wojskowy.

Przemawia były dowódca 2 KOP gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI.
W czasie przemówienia gen. Rakowskiego na niebie pojawił się akcent lotniczy.

Do uroczystego odsłonięcia tabliczki z nazwą “park 2 Korpusu Obrony Powietrznej” wyznaczona została delegacja honorowa w składzie:

 • reprezentujący byłych dowódców 2 Korpusu OP gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI;
 • Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman JASIAKIEWICZ;
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY.

Delegacja, przy akompaniamencie werbli, udała się w miejsce ustawienia tabliczki osłoniętej biało-czerwoną flagą.

Tabliczka osłonięta biało-czerwoną flagą.

Uroczystego odsłonięcia tabliczki dokonał Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman JASIAKIEWICZ. Po odsłonięciu tabliczki trębacz odegrał Hasło Wojska Polskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman JASIAKIEWICZ dokonał uroczystego odsłonięcia tabliczki.
Tabliczka z nazwą w pełnej krasie.

Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania wszystkim osobom i organizacjom za przygotowanie i udział w uroczystości złożył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY.

Podziękowania składa Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
Orkiestra i kompania honorowa odmaszerowują z miejsca uroczystości.
Poczty sztandarowe opuszczają miejsce uroczystości.

Po zakończeniu wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na wojskowy poczęstunek. Grochówka wojskowa była pyszna.

Przygotowane miejsce na żołnierski poczęstunek.

Jeszcze kilka zdjęć na pamiątkę pod odsłoniętą tabliczką z nazwą “park 2 Korpusu Obrony Powietrznej”.

Zdjęcie pamiątkowe pod odsłoniętą tabliczką.
Zdjęcie pamiątkowe pod odsłoniętą tabliczką.

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP składa serdeczne podziękowania wszystkim inicjatorom uhonorowania 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Podziękowania kierowane są także do członków Komitetu Organizacyjnego oraz do Dowódcy 22. ODN i Szefa 2. RWT za duży wkład w organizację i udział w uroczystości. Dziękujemy również wszystkim członkom Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP za liczne przybycie na uroczystość.