Fotoreportaż z udziału w spotkaniu patriotyczno-obronnym młodzieży Bydgoszcz 2014.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 14 maja 2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 14.05.2014 r.
Zdjęcia: Anna Żuchowska i Czesław Hrut

W dniu 8 maja 2014 r. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP ppłk rez. Czesław Hrut, na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, reprezentował Stowarzyszenie w spotkaniu patriotyczno-obronnym młodzieży szkolnej z Bydgoszczy i okolic, które rokrocznie organizowane jest przy współpracy i na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej.

W trakcie spotkania uczniowie szóstych klas szkół podstawowych oraz 1, 2 i 3 klas gimnazjum z Bydgoszczy, Łochowa, Mroczy i Białych Błot wysłuchali wykładu na temat “Roli Wojska Polskiego na współczesnym polu walki”, wygłoszonego przez Zastępcę Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia kmdr Jarosława Helweta. Po wykładzie uczniowie udali się na sportowo-pokazową część spotkania, w której zaprezentowano pokaz musztry, uzbrojenia i umundurowania, praktyczny pokaz sprawdzania pojazdu i przeszukiwania osób na zainscenizowanym posterunku kontrolnym, a także zajęcia z paintball oraz wojskowy poczęstunek na świeżym powietrzu.. Głównym punktem spotkania były zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.

Podsumowaniem spotkania była uroczystość ogłoszenia wyników zawodów strzeleckich i wręczenia pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych zwycięzcom. Uroczystość uświetnili swoją obecnością i ufundowanymi nagrodami:

 • Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski;
 • Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz;
 • Kierownik Przedstawicielstwa w Bydgoszczy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tomasz Miłowski;
 • Zastępca Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia kmdr Jarosław Helwet;
 • Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej ppłk Mirosław Kaliski;
 • Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Józef Mól;
 • Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Edmund Łączny;
 • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej ppłk rez. Czesław Hrut.

W uroczystości uczestniczyli także:

 • Dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Dariusz Pluta;
 • Zastępca Dowódcy 1. BLog płk Krzysztof Tokarczyk;
 • Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk rez. Stanisław Mandziuk, który nadzorował cały przebieg spotkania.

Ufundowaną przez Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP nagrodę rzeczową, w postaci słuchawek stereofonicznych, Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut wręczył zwycięscy w strzelaniu z broni pneumatycznej w grupie klas gimnazjalnych Bartoszowi Bielaszewskiemu z Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Września 1939 r. w Bydgoszczy. Gimnazjum nr 5 zostało także zwycięzcą w klasyfikacji drużynowej w grupie szkół gimnazjalnych.

Nagroda rzeczowa ufundowana przez Stowarzyszenie dla najlepszego strzelca w grupie klas gimnazjalnych. Foto: ppłk rez. Czesław Hrut.
Płk w st. spocz. Edmund Łączny rozpoczyna ceremonię wyróżniania zwycięzców w strzelaniu z broni pneumatycznej. Foto: por. Anna Żuchowska (1. BLog).
Zwycięskie drużyny w strzelaniu z broni pneumatycznej. Foto: por. Anna Żuchowska.
Uczestnicy spotkania patriotyczno-obronnego młodzieży. W pierwszym rzędzie (w kucki) czwarty od lewej – zwycięzca w strzelaniu z broni pneumatycznej w grupie klas gimnazjalnych Bartosz Bielaszewski z Pucharem Prezydenta Miasta Bydgoszczy i dyplomem. Foto: por. Anna Żuchowska.
Fundatorzy nagród oraz organizatorzy spotkania. Od lewej: Dowódca 1 BLog płk Dariusz Pluta, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz, płk w st. spocz. Edmund Łączny, Kierownik Przedstawicielstwa w Bydgoszczy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tomasz Miłowski, kmdr Jarosław Helwet, ppłk rez. Czesław Hrut, płk w st. spocz. Józef Mól, Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy ppłk Mirosław Kaliski, Zastępca Dowódcy 1. BLog płk Krzysztof Tokarczyk, płk w st. spocz Stanisław Mandziuk. Foto: por. Anna Żuchowska.

Organizacja tegorocznego spotkania, jako przedsięwzięcia popularyzujące wartości patriotyczne wśród młodzieży, spotkała się z bardzo dużym uznaniem grona pedagogicznego i młodzieży uczestniczącej w spotkaniu oraz przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. Serdeczne podziękowania zostały złożone dowódcy brygady i wszystkim żołnierzom zabezpieczającym spotkanie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom w zawodach strzeleckich, a organizatorom za wysoki poziom przygotowania spotkania.