Fotoreportaż z obchodów święta jednostki wojskowej – 2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Bydgoszcz, 13.06.2014 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 20 czerwca 2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 20.06.2014 r.
Zdjęcia: Robert Marciński

W dniu 13.06.2014 r. w 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych odbyły się uroczyste obchody 7 rocznicy powstania jednostki.

Na zaproszenie Szefa 2. RWT SP ppłk. Wiesława TEREBY wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof ZAŁÓG i Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT. Uroczystości uświetnili swoją obecnością przedstawiciel Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Mariusz GRZYBEK, Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ksiądz płk Zenon SURMA oraz dowódcy jednostek wojskowych współpracujących z 2. RWT SP.

Obchody święta jednostki rozpoczęły się o godzinie 10.30 w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy uroczystą mszą świętą w intencji kadry i pracowników wojska 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych oraz 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, który swoje święto obchodził kilka dni wcześniej. Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik płk Zenon SURMA.

Uroczysta msza święta w kościele garnizonowym w Bydgoszczy.

Uczestnicy obchodów po zakończeniu mszy przemieścili się do Klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej “Logistyk” przy ul. Szubińskiej, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka. Po odczytaniu rozkazów okolicznościowych Szef 2 RWT SP ppłk Wiesław TEREBA wręczył żołnierzom i pracownikom wojska listy gratulacyjne oraz odznaki pamiątkowe za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

Przemawia Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław TEREBA.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG otrzymuje podziękowania za współpracę i pamiątkowy ryngraf od Szefa 2. RWT SP ppłk Wiesława TEREBY.
Podziękowania od Szefa 2. RWT SP.

Oficjalne obchody święta 2. RWT SP zakończył koncert orkiestry wojskowej z Bydgoszczy pod batutą mjr. Krzysztofa MATRASZAKA. Po kilku utworach marszowych orkiestra wykonała przepiękną wiązankę przebojów zespołu “Queen”. Niestety tego opisać się nie da – to trzeba wysłuchać. Koncert orkiestry uświetnili swoimi wspaniałymi występami soliści Opery NOVA w Bydgoszczy: pani Anna MALUS oraz pan Marcin NARUSZEWICZ. Takie występy orkiestry wojskowej i solistów oczywiście musiały być nagrodzone gorącymi owacjami i brawami

Występy artystyczne.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG i Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT przekazali na ręce Szefa 2. RWT SP okolicznościowe życzenia od Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP dla całego stanu osobowego jednostki.

Życzenia od przedstawicieli Stowarzyszenia przyjmuje Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław TEREBA.

Dziękujemy serdecznie Szefowi 2. RWT SP za zaproszenie do udziału w uroczystościach i jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.