Fotoreportaż z IX Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej MROCZA 2014.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Henryk Nazarewicz
ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 25.06.2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 25.06.2014 r.
Zdjęcia: Henryk Nazarewicz

W dniu 17.05.2014 r., tradycyjnie w maju już od ośmiu lat, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy rozbrzmiewał od wczesnych godzin rannych gwarem, śmiechem, śpiewem i muzyką. Również w tym roku zarówno uczestnicy w strojach nie zawsze zgodnych z aktualnie panującą modą, jak i zaproszeni goście i publiczność szczelnie wypełnili salę widowiskową Ośrodka.

Publiczność festiwalowa. Foto © Henryk Nazarewicz

Festiwal rozpoczął się od odegrania hejnału miasta Mroczy przez zespół “Big Band”. Przywitania gości i uczestników dokonała dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy pani Kamila Łączna. Szczególnie serdecznie pani dyrektor powitała przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i sponsorów, którzy objęli patronat nad festiwalem i ufundowali nagrody dla najlepszych uczestników.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński w swoim wystąpieniu poinformował o zmianie nazwy przeglądu na festiwal, gdyż liczba uczestników do tego upoważnia. Poinformował także, że drugą zmianą w przebiegu festiwalu była chęć przeprowadzenia festiwalu w formule plenerowej, jednak pogoda w tym roku na to nie pozwoliła – może w przyszłym roku pogoda będzie łaskawsza.

Poziom artystyczny festiwalu oceniało 3-osobowe jury w trzech kategoriach: soliści, chóry i zespoły.

Jury IX Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Mrocza 2014. Foto © Henryk Nazarewicz

W festiwalu występowało 16 solistów, 4 chóry i 12 zespołów. Repertuar prezentowanych utworów rozciągał się od rozrywkowo-tanecznego do poważnego, patriotycznego i żołnierskiego. Dla większości uczestników festiwal nie był ich debiutanckim występem, dlatego też bez zauważalnej tremy podczas występów było widać i słychać wysoki profesjonalizm artystyczny wykonawców.

Zespół wokalny “Błękitne Berety” z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy na scenie sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy. Foto © Henryk Nazarewicz

W końcowym wystąpieniu członkowie jury festiwalu przekazali podziękowania uczestnikom, sponsorom i organizatorom za bardzo duże zaangażowanie, dyscyplinę uczestnictwa i wysoki poziom przygotowania i zademonstrowania utworów. Wyrazy uznania jury skierowało także do instruktorów i nauczycieli przygotowujących uczestników do festiwalu.

W tym roku Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP ufundowało nagrodę rzeczową w postaci słuchawek stereofonicznych, którą otrzymała Barbara Nigocka z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Zarząd Stowarzyszenia reprezentował ppłk rez. Henryk Nazarewicz.

Festiwal zakończyła sesja zdjęciowa uczestników z dostojnymi gośćmi. Życzono sobie takiej samej miłej atmosfery festiwalowej w przyszłym roku.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom i organizatorom festiwalu dziękujemy za wspaniałe widowisko.