Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

W dniu 11.01.2013 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. W zebraniu uczestniczyło 51 członków.

Jak co roku, podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2012 roku. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. Marian DERING. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji płk rez. Tadeusz LEWANDOWSKI, a Skarbnik Stowarzyszenia, ppłk rez. Henryk NAZAREWICZ, poinformował członków o przychodach i rozchodach finansowych Stowarzyszenia.

Ważnym punktem porządku Zebrania były pierwsze w historii naszego Stowarzyszenia wybory nowego Prezesa, w związku ze złożoną rezygnacją przez gen. bryg. Mariana DERINGA. W przeprowadzonym głosowaniu nowym Prezesem Stowarzyszenia został jednogłośnie wybrany płk rez. Krzysztof ZAŁÓG (zdjęcie obok). Zebrani członkowie serdecznie podziękowali ustępującemu Prezesowi za powołanie do życia naszego Stowarzyszenia, ukształtowanie podstaw jego funkcjonowania i pięcioletnie kierowanie naszą organizacją. Gen. bryg. Marian DERING podziękował zebranym za gorące słowa kierowane pod jego adresem i podziękował również ustępującemu członkowi Zarządu, dotychczasowemu wiceprezesowi, ppłk Wiesławowi KOSICKIEMU – współtwórcy i pomysłodawcy Stowarzyszenia.

Nowy Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG podziękował zebranym za zaufanie i wybór, zapewnił, że będzie sprawnie kierował Stowarzyszeniem, że ma pomysły na dalszą działalność Stowarzyszenia, powiększenie liczby członków, a także na zwiększenie środków finansowych na działalność statutową.

Po Walnym Zebraniu odbyło się Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia. Lokal i zabezpieczenie gastronomiczne zapewnił już drugi raz nasz kolega, członek Stowarzyszenia, Leszek JASIŃSKI, właściciel restauracji “Cztery Pory”. Przy suto zastawionym stole szwedzkim, sączącej się w tle miłą, nie zagłuszającą rozmów muzyką, przy zmieniających się na ekranie obrazach i zdjęciach pamiątkowych z rzutnika, spotkanie przebiegało w miłej karnawałowej atmosferze. Taka atmosfera sprzyjała wszystkim obecnym na prowadzenie ciekawych rozmów o sprawach bieżących oraz na dzielenie się wspomnieniami z okresu służby i pracy. Jak to bywa przy takich okazjach, toastów nie brakowało, a i zdjęcia na pamiątkę robiły się całkiem sympatycznie.

W dniu 16.01.2013 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia na ten 2013 rok i wszystkie lata następne, życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Edward Strzelecki i Czesław Hrut, zdjęcia Stanisław Rudniewski