VIII Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej MROCZA – 2013.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Henryk Nazarewicz
ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 29.07.2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 29.07.2013 r.
Zdjęcia: Elżbieta i Henryk Nazarewiczowie, Czesław Hrut

Tegoroczny VIII Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbył się w dniu 18 maja 2013 r., tradycyjnie w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy. Przegląd zbiegł się z obchodami 622. rocznicy nadania praw miejskich temu miastu. To już po raz siódmy miasto Mrocza było organizatorem Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, którego inicjatorem jest Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego w Bydgoszczy. Motto tegorocznego przeglądu stanowiły słowa Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego:

“Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem,
staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

Patronat nad przeglądem objęli: Minister Obrony Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendant Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP w Bydgoszczy, Starosta Nakielski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.

Scena sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy gotowa do występów uczestników VIII Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Foto © Henryk Nazarewicz

Uczestników przeglądu i gości oraz licznie zgromadzonych widzów przywitała Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy Pani Kamila Łączna. Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Pan Leszek Klesiński.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy Kamila Łączna wita przybyłych gości i uczestników VIII Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Foto © Henryk Nazarewicz

Poziom artystyczny przeglądu w trzech kategoriach oceniało 3-osobowe jury w składzie:

 • Przewodniczący Jury prof. Henryk Wierzchoń – wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
 • Orlin Bebenow – muzyk, dyrygent, kompozytor, Wiceprezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy;
 • mjr Krzysztof Matraszek – dowódca i kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.
Jury VIII Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Przy stole od lewej: mjr Krzysztof Matraszek, Przewodniczący Jury prof. Henryk Wierzchoń, Orlin Bebenow. Foto © Henryk Nazarewicz

Jury przeglądu wyłoniło następujących zwycięzców:

 • W kategorii – soliści:
  • I miejsce – Martyna Betowska;
  • II miejsce – Adrianna Łuczkowska;
  • III miejsce – Barbara Ligocka.
 • W kategorii – chóry:
  • I miejsce – chór “Mroczanki” z Mroczy;
  • II miejsce – chór “Sereno” z Zespołu Szkół w Łochowie;
  • III miejsce – chór z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.
 • W kategorii – zespoły wokalne:
  • I miejsce – “Błękitne Berety” z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy;
  • II miejsce – Zespół wokalny z Zespołu Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie;
  • III miejsce – Zespół “Legenda” z Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim.
 • Wyróżnienia:
  • “Black Diamond” z Zespołu Szkół w Łochowie;
  • “Łochowianie” z Gminnego Centrum Kultury w Łochowie.

W tym roku Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2.KOP ufundowało nagrodę rzeczową, w postaci odtwarzacza MP3, dla najlepszego solisty VIII Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Spośród ośmiu solistów uczestniczących w rywalizacji zwyciężyła Martyna Betowska z Janowca Wielkopolskiego. W imieniu Stowarzyszenia nagrodę wręczył ppłk rez. Henryk Nazarewicz. Gratulujemy!!!

Nagroda rzeczowa z logo Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP i dedykacją dla najlepszego solisty przeglądu.. Foto © Czesław Hrut
Ceremonia wręczania nagród Martynie Betowskiej z Janowca Wielkopolskiego – najlepszej solistce VIII Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Na pierwszym planie od lewej: Przewodniczący Jury prof. Henryk Wierzchoń, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy Kamila Łączna, najlepsza solistka przeglądu Martyna Betowska, Przedstawiciel Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP ppłk rez. Henryk Nazarewicz. Foto © Elżbieta Nazarewicz
Ppłk rez. Henryk Nazarewicz z najlepszą solistką przeglądu Martyną Betowską z nagrodami. Foto © Elżbieta Nazarewicz
Na scenie chór “Mroczanki” z Mroczy – zdobywca I miejsca w kategorii chóry. W czerwcu br. chór z Mroczy, w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej “Okno na Wschód”, koncertował na Białorusi. W Mińsku “Mroczanki” wystąpiły w sali koncertowej College’u Sztuk Pięknych. Foto © Henryk Nazarewicz
Na scenie zespół wokalny “Błękitne Berety”” z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – zdobywca I miejsca w kategorii zespół wokalny. Foto © Henryk Nazarewicz

Na scenie, poza konkursem, wystąpił zespół “Big Band” działający od kilku miesięcy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy. Był to pierwszy występ tego zespołu przed tak dużą widownią, niemniej zaprezentował już duże umiejętności.

Na scenie zespół “Big Band” z Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy. Foto © Henryk Nazarewicz
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie ceremonii wręczania nagród zwycięzcom. Przed sceną: sponsorzy, jurorzy i organizatorzy przeglądu. Na scenie: wyróżnieni soliści, chóry i zespoły wokalne. Foto © Elżbieta Nazarewicz

Kolejny raz gospodarze i organizatorzy przeglądu stanęli na wysokości zadania. Wysoki poziom prezentowany przez solistów, chóry i zespoły wokalne robił duże wrażenie na członkach jury przeglądu oraz licznie zgromadzonej publiczności. Gratulujemy.