Udział w uroczystościach z okazji 50-lecia utworzenia Polowych Warsztatów Lotniczych w Bydgoszczy

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 23 kwietnia 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 23.04.2013 r.

W dniu 11.04.2013 r. na terenie Garnizonu Bydgoszcz odbyły się uroczystości z okazji obchodów 50-lecia utworzenia Polowych Warsztatów Lotniczych w Bydgoszczy. Na zaproszenie Kierownika PWL ppłk. Pawła Nawrockiego w uroczystościach udział wzięli Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg i Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy.

Wprowadzenie sztandaru. Pierwszy z lewej Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.

Po zakończeniu Mszy Świętej odbył się wspaniały koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, uświetniający obchody jubileuszu PWL. Takiego koncertu nie można opisać żadnymi słowami – na takim koncercie trzeba po prostu być i wysłuchać.

Koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Uczestnicy obchodów po Mszy Świętej udają się na miejsce uroczystości.
Uroczysty apel. Przy mikrofonie Kierownik PWL ppłk Paweł Nawrocki.

Na zakończenie uroczystego apelu Kierownik PWL wręczył przybyłym gościom upominki w postaci okolicznościowego medalu PWL.

Okolicznościowy medal PWL.
Kierownik PWL wręcza upominek Zastępcy Prezesa ppłk. rez. Czesławowi Hrutowi. Wcześniej upominek z rąk Kierownika PWL otrzymał Prezes Stowarzyszenia.

Po zakończeniu uroczystego apelu Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wręczył Kierownikowi PWL okolicznościowy grawerton z życzeniami dla wszystkich żołnierzy i pracowników wojska Polowych Warsztatów Lotniczych.

 

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg wręcza okolicznościowy grawerton Kierownikowi PWL ppłk. Pawłowi Nawrockiemu.
Okolicznościowy grawerton z życzeniami dla PWL.
Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg wręcza okolicznościowy grawerton Kierownikowi PWL ppłk. Pawłowi Nawrockiemu.

Na zakończenie uroczystości Kierownik PWL zaprosił wszystkich przybyłych gości do Klubu “Lotnik” na okolicznościowy poczęstunek.

Obchody jubileuszu PWL były bardzo dobrze zorganizowane, czego wyrazem były podziękowania przekazane Kierownikowi PWL przez uczestniczących w uroczystościach przełożonych i zaproszonych gości.

Jeszcze raz, z okazji jubileuszu 50-lecia, życzymy Polowym Warsztatom Lotniczym w Bydgoszczy wielu sukcesów.