Udział w uroczystościach z okazji 10-lecia utworzenia 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy w dniu 07.06.2013 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 30 czerwca 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 05.07.2013 r.
Zdjęcia: Henryk Nazarewicz, Marcin Tycner i Krzysztof Załóg

W dniu 07.06.2013 r. w Bydgoszczy i Osówcu odbyły się uroczystości z okazji 10-lecia utworzenia 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk. pil. Henryka Tadeusza Rolskiego. Na zaproszenie Dowódcy 22.ODN płk. pil. Jacka Zygmanowskiego w uroczystościach uczestniczyła także delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2.KOP w składzie: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Janusz Niewiadomy oraz ppłk rez. Stanisław Bober.

Obchody święta 22.ODN rozpoczęły się o godz. 8.00 uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, którą zakończyła modlitwa ekumeniczna z udziałem duchownych katolickich, prawosławnych i ewangelickich.

Poczet sztandarowy w czasie uroczystej mszy świętej w kościele garnizonowym w Bydgoszczy. Foto: © Marcin Tycner

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy przemieścili się do m. Osówiec, gdzie odbyły się kolejne punkty programu uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy, przedstawiciele Starostwa m. Bydgoszcz, Policji i Straży Miejskiej. Dowódcę Sił Powietrznych reprezentował płk Andrzej Siry. Gościem honorowym była matka chrzestna sztandaru jednostki Pani Leokadia Majewicz oraz syn patrona jednostki Pan Daniel Rolski.

O godz. 10.00 prowadzący uroczystość złożył meldunek przybyłemu Dowódcy 22. ODN o gotowości do uroczystego apelu. W okolicznościowym przemówieniu płk pil. Jacek Zygmanowski przybliżył zgromadzonym historię jednostki. W trakcie uroczystości głos zabrali przedstawiciele władz regionu kujawsko-pomorskiego.

Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP wręczyła Dowódcy 22. ODN okolicznościowy grawerton z życzeniami z okazji 10-lecia jednostki.

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg wręcza płk. pil. Jackowi Zygmanowskiemu okolicznościowy grawerton z okazji 10-lecia jednostki. Od lewej: płk pil. Jacek Zygmanowski, ppłk rez. pil. Janusz Niewiadomy, płk rez. Krzysztof Załóg i ppłk rez. Henryk Nazarewicz. Foto: © Henryk Nazarewicz
Okolicznościowy grawerton od Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP z życzeniami dla 22. ODN. Foto: © Krzysztof Załóg

Przedstawiciele władz samorządowych i jednostek wojskowych złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi jednostki płk. pil. Tadeuszowi Henrykowi Rolskiemu.

Składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Foto: © Henryk Nazarewicz
Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi 22. ODN płk. pil. T. H. Rolskiemu. Foto: © Henryk Nazarewicz

Zgodnie z programem uroczystości o godz. 12.00 otworzono Salę Tradycji 22. ODN, w której prezentowana jest historia powstania jednostki, osoba patrona, tradycje i symbolika związana z jednostką.

W Sali Tradycji 22. ODN. Od prawej: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Dowódca 22. ODN płk pil. Jacek Zygmanowski, syn patrona jednostki Daniel Rolski. Foto: © Marcin Tycner.

Uroczystości zakończył żołnierski poczęstunek w Klubie 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Składamy serdeczne podziękowania Dowódcy 22. ODN za zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP do udziału w uroczystościach.