Udział w obchodach Święta 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy w dniu 20.06.2013 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr Krzysztof Załóg
ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 29 czerwca 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 07.07.2013 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut i Jarosław Szarafinski

Na zaproszenie Szefa 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy ppłk. Wiesława Tereby, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg oraz Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut uczestniczyli w dniu 20.06.2013 r. w uroczystych obchodach 6. rocznicy powstania jednostki. Uroczystości uświetnili swoją obecnością Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk Marek Pałka, Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ksiądz płk Zenon Surma oraz dowódcy jednostek współpracujących z Rejonem.

Obchody Święta 2. RWT SP rozpoczęły się w kościele garnizonowym w Bydgoszczy od uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy i pracowników wojska jednostki. Mszę koncelebrował Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ksiądz płk Zenon Surma.

Wyprowadzenie sztandaru wojskowego po zakończeniu mszy świętej w kościele garnizonowym w Bydgoszczy. Foto: © Czesław Hrut

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości przemieścili się w rejon placu apelowego na terenie byłego 2. KOP przy ulicy Szubińskiej 105, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka z kompanią honorową i orkiestrą wojskową.

Przemarsz orkiestry przed rozpoczęciem uroczystej zbiórki. Foto: © Czesław Hrut
Przemarsz kompanii honorowej przed rozpoczęciem uroczystej zbiórki. Foto: © Czesław Hrut

Przybyły na plac apelowy Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk Marek Pałka, w asyście Szefa 2. RWT ppłk Wiesława Tereby, przyjął meldunek od Dowódcy uroczystości mjr. Michała Ledziona.

Dowódca uroczystości mjr Michał Ledzion składa meldunek Komendantowi CWT SP. Foto: © Czesław Hrut
Przeglądu pododdziałów dokonuje Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk Marek Pałka. Foto: © Czesław Hrut

Po przeglądzie pododdziałów i przywitaniu Komendant CWT SP wraz z Szefem 2. RWT zaprosili przybyłych gości do zajęcia miejsc na trybunie honorowej. Po przemówieniach Szefa 2. RWT i Komendanta CWT SP odczytano rozkazy przełożonych o wyróżnieniach, po czym nastąpiła ceremonia wręczania wyróżnień dla żołnierzy i pracowników wojska świętującej jednostki.

Zaproszeni goście na trybunie honorowej. Pierwszy z lewej: Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk Marek Pałka. Przy mikrofonie: Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław Tereba. Pierwszy z prawej: Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg. Foto: © mł. chor. Jarosław Szarafinski

Na zakończenie uroczystej zbiórki odbyła się defilada pododdziałów przed trybuną honorową.

Defilada pododdziałów. Foto: © Czesław Hrut
Defilada pododdziałów. Foto: © mł. chor. Jarosław Szarafinski

Po zakończeniu uroczystej zbiórki Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg przekazał na ręce Szefa 2. RWT okolicznościowy grawerton z okazji święta jednostki wraz z najlepszymi życzeniami dla całego stanu osobowego Rejonu.

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg wręcza Szefowi 2.RWT ppłk. Wiesławowi Terebie okolicznościowy grawerton. Foto: © Czesław Hrut
Okolicznościowy grawerton od Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP dla 2. RWT. Foto: © Czesław Hrut

Ostatnim punktem programu obchodów Święta 2. RWT był żołnierski poczęstunek w Klubie 1. Brygady Logistycznej, podczas którego Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław Tereba podziękował zaproszonym gościom za przybycie oraz wręczył pamiątkowe medale. Płk Krzysztof Załóg otrzymał od Szefa 2. RWT podwójne życzenia: jako były dowódca świętującej jednostki oraz jako Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław TEREBA wręcza pamiątkowy medal Prezesowi Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Foto: © Czesław Hrut
Pamiątkowy medal 2.RWT SP w Bydgoszczy. Foto: © Czesław Hrut

Okolicznościowe podziękowania i życzenia Szefa 2. RWT dla Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. rtw20130620_13

Dziękujemy Szefowi 2.RWT SP za zaproszenie do udziału w uroczystościach i z okazji święta jednostki życzymy wszelkiej pomyślności na wiele lat.