Pożegnanie z mundurem płk. Marka Drumowskiego

wpis w: Spotkania | 0

W dniu 24.01.2013 r. Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP płk rez. Krzysztof ZAŁÓG uczestniczył w spotkaniu koleżeńskim zorganizowanym w Warszawie przez kończącego służbę wojskową długoletniego żołnierza 2. KOP płk. Marka DRUMOWSKIEGO, który pełnił obowiązki służbowe w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku Zastępcy Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności Sił Powietrznych.

Z tej okazji Prezes Stowarzyszenia wręczył odchodzącemu do rezerwy oficerowi pamiątkowy dyplom oraz złożył w imieniu członków Stowarzyszenia życzenia wszelkiej pomyślności i zrealizowania zamierzonych celów na cywilnej ścieżce życia. Pan płk Drumowski serdecznie podziękował za życzenia oraz wyraził chęć wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia, czemu jesteśmy bardzo radzi.

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza dyplom odchodzącemu do rezerwy płk. Markowi Drumowskiemu.
Panie Pułkowniku, wszelkiej pomyślności na cywilnej ścieżce życia.

Płk rez. Krzysztof Załóg