Porozumienie o współpracy z 2. RWT Bydgoszcz

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 09.04.2013 r. w sali tradycji 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 2. RWT, reprezentowanym przez Szefa ppłk Wiesława Terebę i Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej, reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia płk rez. Krzysztofa Załóg. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele dowództwa 2. RWT oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

W swoich wystąpieniach Szef 2. RWT i Prezes Stowarzyszenia przedstawili główne założenia porozumienia i zakres współpracy oraz pierwsze informacje o planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Złożone zostały również życzenia owocnych obopólnych korzyści z podpisania porozumienia, a także życzenia powodzenia i sukcesów w dalszej działalności służbowej. [ Treść porozumienia, plik PDF ]

Na zdjęciu od lewej: Szef 2. RWT ppłk Wiesław Tereba, Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg.
Na zdjęciu od lewej: Szef 2. RWT ppłk Wiesław Tereba, Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg.
Po akcie podpisania porozumienia wykonano wspólną fotografię uczestników uroczystości, a następnie członkowie Zarządu Stowarzyszenia zapoznali się z eksponatami i materiałami zgromadzonymi w sali tradycji.

Ppłk rez. Czesław Hrut