Fotoreportaż ze spotkania członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP w dniu 13.09.2013 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 28 września 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 28.09.2013 r.
Zdjęcia: Czesław Hrut

W dniu 13 września 2013 r., na terenie gościnnego Aeroklubu Bydgoskiego, odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej z okazji świąt rodzajów wojsk obchodzonych na przełomie miesięcy sierpień – październik. W tym okresie obchodzone są:

 • 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Święto Żołnierza;
 • 28 sierpnia – Święto Lotnictwa Polskiego;
 • 1 września – Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Dzień Weterana;
 • 12 września – Święto Wojsk Lądowych;
 • 15 października – Święto Wojsk Radiotechnicznych;
 • 18 października – Dzień Łącznościowca.

Na spotkanie przybyły 42 osoby. Dla wszystkich uczestników przygotowano okolicznościowy znaczek dla upamiętnienia spotkania.

Znaczek okolicznościowy spotkania z okazji Świąt Rodzajów Wojsk.

W tym pochmurnym wrześniowym dniu ustawienie namiotu uchroniło uczestników oraz potrawy na stołach przed przelotnym deszczem i niestety jesienną już temperaturą powietrza. O zadowolenie podniebień uczestników spotkania dbała grupa cateringowa z restauracji “TANGO” w Bydgoszczy.

Namiot gotowy do rozpoczęcia spotkania. W tle: baner Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.
Catering gotowy na przybycie gości. Spotkanie można zacząć.
Catering gotowy na przybycie gości. Spotkanie można zacząć.
Pod namiotem było przytulniej.

Przed godziną 17:00 na spotkanie przybyli zaproszeni goście, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. Wśród gości honorowych swoją obecnością spotkanie uświetnili:

 • Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma;
 • Szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Wiesław Tereba;
 • Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy ppłk Mirosław Kaliski;
 • Prezes Zarządu M. Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Krzysztof Sosnowski;
 • V-ce Prezes Zarządu M. Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Dariusz Stankiewicz;
 • Były Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. ppłk rez. Alfred Załużny;
 • V-ce Prezesem Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego, Prezes Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego PROMONT mjr w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak;
 • Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Józef Mól;
 • ppłk w st. spocz. lek. Mieczysław Nowakowski.
Goście honorowi w towarzystwie członków Stowarzyszenia. Od prawej: mjr w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak, gen. bryg. rez. Marian Dering, płk rez. Zygmunt Salata, ks. płk Zenon Surma.
Goście honorowi. Od prawej: płk rez. Zygmunt Salata, ks. płk Zenon Surma, ppłk Mirosław Kaliski, Dariusz Stankiewicz, ppłk rez. Alfred Załużny, Krzysztof Sosnowski, płk w st. spocz. Józef Mól, ppłk w st. spocz. lek. Mieczysław Nowakowski.

Oficjalną część spotkania rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg. Po powitaniu gości honorowych Prezes przedstawił prezentację audiowizualną z wykonanymi w 2013 roku przedsięwzięciami, w których uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wita uczestników spotkania.

Uroczystym akcentem spotkania było wręczenie certyfikatów Mecenasa Stowarzyszenia. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, za duże zaangażowanie i wspieranie organizacji spotkań, Tytułem i Patentem Mecenasa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP wyróżnieni zostali Szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Wiesław Tereba i były Prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 ppłk rez. Alfred Załużny. Gratulujemy i dziękujemy.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wręcza Certyfikat Mecenasa Stowarzyszenia byłemu Prezesowi WZL-2 ppłk. rez. Alfredowi Załużnemu.
Certyfikat dla Mecenasów Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP tuż przed złożeniem podpisu przez Prezesa Stowarzyszenia.
Certyfikat dla Mecenasów Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP tuż przed złożeniem podpisu przez Prezesa Stowarzyszenia.
Honorowi Mecenasi Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP z certyfikatami w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia.

Ważnym elementem części oficjalnej spotkania była uroczystość wręczenia legitymacji i znaczków Stowarzyszenia nowym członkom. Legitymacje z rąk Prezesa odebrali:

 • płk rez. Marek Drumowski;
 • ppłk rez. Eugeniusz Andrzejewski;
 • ppłk rez. Tadeusz Ćwik.

Nasze Stowarzyszenie liczy obecnie 93 członków.

Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wręcza legitymację członkowską płk. rez. Markowi Drumowskiemu.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wręcza legitymację członkowską ppłk. rez. Eugeniuszowi Andrzejewskiemu.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wręcza legitymację członkowską ppłk. rez. Tadeuszowi Ćwikowi.

To jeszcze nie koniec uroczystych akcentów tego spotkania. Szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Wiesław Tereba z okazji Świąt Rodzajów Wojsk wręczył Prezesowi Stowarzyszenia i Zastępcy Prezesa listy z życzeniami oraz pamiątkowe medale. Dziękujemy serdecznie.

Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław Tereba wręcza list z życzeniami i medal pamiątkowy Prezesowi Stowarzyszenia płk rez. Krzysztofowi Załóg.
Życzenia od Szefa 2. RWT SP.
Medal pamiątkowy 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Kolejny miły akcent dla naszego Stowarzyszenia wniósł Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy ppłk Mirosław Kaliski, który przekazał Prezesowi Stowarzyszenia list gratulacyjny od Oddziału ŻW z życzeniami dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Oddzielne podziękowania i życzenia od Oddziału ŻW zastały wręczone skarbnikowi Stowarzyszenia ppłk rez. Henrykowi Nazarewiczowi. Dziękujemy.

Od lewej: Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg, Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy ppłk Mirosław Kaliski.
List gratulacyjny od Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy.
Zastępca Komendanta Oddziału ŻW w Bydgoszczy ppłk Mirosław Kaliski przekazuje podziękowania i życzenia ppłk. rez. Henrykowi Nazarewiczowi.

Miłym akcentem części oficjalnej spotkania było wręczenie przez Dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenona Surmę wizerunku Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy Prezesowi Stowarzyszenia i Zastępcom Prezesa wraz z serdecznymi życzeniami dalszej pomyślności w działaniach na rzecz Stowarzyszenia.

Dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surm wręcza Prezesowi Stowarzyszenia wizerunek Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy.
Wizerunek Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy.
Dedykacja na wizerunku Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy.

Ciepłe słowa i życzenia pod adresem naszego Stowarzyszenia przekazał Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Józef Mól. Przy tej okazji poinformował wszystkich uczestników spotkania o pracach związanych z wykonaniem tablic upamiętniających funkcjonowanie przez wiele lat w Bydgoszczy Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Dowództwa 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Planuje się obie tablice pamiątkowe po ich wykonaniu wmurować w eksponowanym miejscu na terenie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.

Płk w st. spocz. Józef Mól składa życzenia Prezesowi Stowarzyszenia.

Płk rez. pil. Stanisław Szajczyk w swoim wystąpieniu skierował ciepłe słowa podziękowania za współpracę pod adresem mjr rez. Jerzego Hinz, któremu w dowód uznania wręczony został pamiątkowy medal Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa z imienną dedykacją.

Przy mikrofonie płk rez. pil. Stanisław Szajczyk.
Płk rez. pil. Stanisław Szajczyk wręcza pamiątkowy medal mjr rez. Jerzemu Hinz.
Przy mikrofonie Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian Dering.
Od prawej: mjr w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak i Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.

Na zakończenie części oficjalnej spotkania Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg życzył wszystkim uczestnikom miłej atmosfery i udanej zabawy.

Rozpoczęły się wspólne rozmowy oraz delektowanie się wyrobami garmażeryjnymi i napojami. Stół wiejski również nęcił uczestników swoją ofertą. Snujące się z głośników dźwięki znanych przebojów, tych trochę dawniejszych jak i tych współczesnych, umilały wszystkim uczestnikom ten wrześniowy wieczór. Na ekranie pojawiały się fotografie z poprzednich spotkań koleżeńskich i z przedsięwzięć, w których uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia, jak również ciekawe zdjęcia i filmy z poligonu w Ustce. Zainteresowanie prezentowanymi materiałami było duże, dlatego często trzeba było zatrzymywać prezentację i cofać do poprzedniego obrazu, by na dłużej popatrzeć na historyczne już ujęcia i powspominać minione chwile :-).

W imieniu Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i oczywiście za stworzenie sympatycznej koleżeńskiej atmosfery.

Do następnego spotkania.

Zapraszamy jeszcze do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania:

 • Galeria zdjęć 1 – autor Krzysztof Załóg (25 zdjęć);
 • Galeria zdjęć 2 – autor Czesław Hrut (22 zdjęcia));
 • Galeria zdjęć 3 – autor Stanisław Rudniewski (9 zdjęć).