Fotoreportaż ze spotkań opłatkowych w jednostkach współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz spotkania wigilijnego Zarządu Stowarzyszenia.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

płk rez. mgr Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 16 grudnia 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 23.12.2013 r.
Zdjęcia: Sebastian Slinko, Marcin Tycner i Czesław Hrut

Okres nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia to czas, który niesie ze sobą wiele wyjątkowych chwil i miłych spotkań. W tym czasie na adres Stowarzyszenia wpływają życzenia świąteczne i noworoczne od różnych instytucji i jednostek wojskowych i zaprzyjaźnionych osób. Wpływają także zaproszenia dla przedstawicieli Stowarzyszenia do udziału w spotkaniach opłatkowych.

W dniu 11.12.2013 r. Prezes Stowarzyszenia, na zaproszenie Szefa 2 RWT SP ppłk. Wiesława Tereby, gościł w Sztabie 2. RWT SP, gdzie spotkał się przy wigilijnym stole i podzielił opłatkiem z dowództwem, kadrą, pracownikami wojska i zaproszonymi gośćmi.

Szef 2 RWT SP ppłk Wiesław Tereba składa życzenia kadrze i pracownikom. W tle zaproszeni goście.
Foto © Sebastian Slinko.
Życzenia składają i opłatkiem dzielą się Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg i Szef 2 RWT SP ppłk Wiesław Tereba. Foto © Sebastian Slinko.

W dniu 16.12.2013 r. delegacja Stowarzyszenia w składzie płk rez. Krzysztof Załóg, ppłk rez. pil. Janusz Niewiadomy i ppłk rez. Stanisław Bober, na zaproszenie Dowódcy 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk. dypl. pil. Arkadiusza Poluszyńskiego, uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym w 22 ODN. Tę doniosłą uroczystość rozpoczął gospodarz spotkania – Dowódca 22 ODN, który powitał wszystkich zebranych. Następnie złożył wszystkim serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz spokoju, radości, zrozumienia i żołnierskiego szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Wspólna kolęda, którą zaintonował Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kanonik płk Zenon Surma, rozpoczęła kolejną część uroczystości, która dzięki świątecznemu klimatowi i smakowitym daniom upłynęła w rodzinnej atmosferze.

Dowódca 22 ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński składa świąteczne życzenia. Foto © Marcin Tycner.
Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kanonik płk Zenon Surma odmawia modlitwę.
Foto © Marcin Tycner.
Członkowie delegacji Stowarzyszenia wśród zaproszonych gości. Foto © Marcin Tycner.
Kadra i pracownicy wojska 22 ODN. Foto © Marcin Tycner.

W dniu 12.12.2013 r. Prezes Stowarzyszenia zwołał uroczyste opłatkowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na które zaproszeni zostali dowódcy jednostek wojskowych współpracujących ze Stowarzyszeniem, Mecenasi Stowarzyszenia, Prezesi Związków Żołnierzy WP i przyjaciele Stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w hotelu “IKAR” w Bydgoszczy w gościnnej restauracji “Dedal”. Uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia swoją obecnością zaszczycili:

  • Honorowy Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian Dering;
  • Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia SZ ks. kanonik płk Zenon Surma;
  • Mecenas Stowarzyszenia, Szef 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Wiesław Tereba;
  • W imieniu Dowódcy 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania – Szef Sztabu 22 ODN ppłk Sławomir Markiewicz;
  • Kierownik Polowych Warsztatów Lotniczych W Bydgoszcz ppłk Paweł Nawrocki;
  • Mecenas Stowarzyszenia, Prezes Zarządu M Broker Ubezpieczeniowy Pan Krzysztof Sosnowski;
  • Mecenas Stowarzyszenia, były Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. ppłk rez. Alfred Załużny;
  • Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Józef Mól;
  • Wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ppłk rez. Eugeniusz Andrzejewski;
  • Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego PROMONT ppłk rez. dr inż. Leszek Bujak.

Uroczyste posiedzenie Zarządu rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, który w pierwszych słowach powitał gorąco i serdecznie przybyłych gości. Poproszony o zabranie głosu ksiądz kanonik płk Zenon Surma w ciepłych słowach podziękował za zaproszenie, a następnie odczytał fragment Pisma Świętego o narodzinach Chrystusa oraz miły list od Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka. Po wspólnej modlitwie i pobłogosławieniu opłatków rozpoczęła się kolejna część uroczystości. Staropolskim obyczajem zgromadzeni łamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Smakowite dania wigilijne i nastrojowa muzyka stworzyły świąteczną rodzinną atmosferę.

Prezes Stowarzyszenia rozpoczyna uroczyste posiedzenie Zarządu. Foto © Czesław Hrut.
Świąteczne życzenia. Foto © Czesław Hrut.
Świąteczne życzenia. Foto © Czesław Hrut.
Prezent pod choinkę od ks. Dziekana – Religijny kalendarz żołnierza polskiego na 2014 rok. Foto © Czesław Hrut.
Przy wigilijnym stole. Foto © Czesław Hrut.
Przy wigilijnym stole. Foto © Czesław Hrut.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk. w st. spocz. Józefa Móla medalu pamiątkowego dla Stowarzyszenia od Prezesa Związku Żołnierzy WP gen. dyw. w st. spocz. Adama Rębacza. Serdecznie dziękujemy!!!.

Medal pamiątkowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z listem gratulacyjnym dla Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP Foto © Czesław Hrut.