Fotoreportaż z uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w dniu 30.09.2013 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 01 październik 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 01.10.2013 r.
Zdjęcia: Marcin Tycner i Krzysztof Załóg

W dniu 30 września 2013 r., w m. Osówiec o godz. 11.00 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania pomiędzy zdającym płk. pil. Jackiem Zygmanowskim a przyjmującym płk. pil. Arkadiuszem Poluszyńskim. Uroczyste przekazanie nastąpiło w obecności dowódcy Centrum Operacji Powietrznych gen. dyw. pil. Jana Śliwki, dowódców zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska 22. ODN, oraz pełniącego wcześniej obowiązki dowódcy 22. ODN płk. Włodzimierza Szatana. Gościem honorowym była matka chrzestna sztandaru jednostki Pani Leokadia Majewicz oraz syn patrona jednostki Pan Daniel Rolski.

Na zaproszenie Dowódcy 22. ODN płk. pil. Jacka Zygmanowskiego w uroczystościach uczestniczyła także delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2.KOP w składzie: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg i ppłk rez. Janusz Niewiadomy.

Ceremonia rozpoczęła się złożeniem meldunku gen. dyw. pil. Janowi Śliwce o gotowości pododdziałów, przez dowódcę uroczystości ppłk. Sławomira Markiewicza.
Dowódca COP podziękował dowódcy 22. ODN płk. pil. Jackowi Zygmanowskiemu za trud włożony w dotychczasowe dowodzenie Ośrodkiem i za bardzo dobre wyniki w działalności służbowej uzyskane w okresie jego dowództwa.
Po wystąpieniu przed szyk pocztu sztandarowego, odbyła się ceremonia jego przekazania nowemu Dowódcy.
W obecności Dowódcy COP został podpisany Protokół zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 22. ODN.
Po złożeniu wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi jednostki płk. pil. Tadeuszowi Henrykowi Rolskiemu obaj Dowódcy wraz z Dowódcą COP pozowali do pamiątkowego zdjęcia w Sali Tradycji 22. ODN.
W imieniu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP, Prezes płk rez. Krzysztof Załóg przekazał płk. pil. Jackowi Zygmanowskiemu podziękowania za współpracę i przyjacielskie kontakty z Zarządem Stowarzyszenia oraz wręczył odznakę Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg wręczył płk. Arkadiuszowi Poluszyńskiemu list gratulacyjny z okazji wyznaczenia na stanowisko Dowódcy 22. ODN. Nowy Dowódca służył także w Dowództwie 2. KOP na stanowisku Szefa Wydziału Operacyjnego Wojsk Lotniczych. Mamy nadzieję, że będzie owocnie współpracował z naszym Stowarzyszeniem. Życzymy wielu sukcesów.