Fotoreportaż z udziału w VII Międzynarodowej Wystawie Wszystko dla Lotnictwa “AIR FAIR 2013” w WZL Nr 2 w Bydgoszczy w dniu 17.05.2013 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 31 maja 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 31.05.2013 r.
Zdjęcia: płk rez. Krzysztof Załóg i ppłk rez. Czesław Hrut

W dniach 17-18.05.2013 r. na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 107, odbyła się VII Międzynarodowa Wystawa Wszystko dla Lotnictwa “AIR FAIR 2013”.

Baner reklamowy wystawy.

Dzięki uprzejmości i na zaproszenie Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego WZL Nr 2 Alfreda Załużnego, kilku członków naszego Stowarzyszenia miało przyjemność uczestniczenia w uroczystości otwarcia i zwiedzania wystawy w dniu 17.05.2013 r. Z ramienia Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP wystawę zwiedzali m.in. :

  • Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg;
  • Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut;
  • Skarbnik Stowarzyszenia ppłk rez. Henryk Nazarewicz;
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia ppłk rez. Edmund Łączny;
  • Członkowie Stowarzyszenia:
  • płk rez. pil. Stanisław Szajczyk;
  • ppłk rez. Stanisław Bober;
  • ppłk rez. Piotr Olejniczak.

Duży wkład w organizację wystawy wniósł członek zespołu organizacyjnego wystawy z WZL Nr 2 ppłk rez. pil. Roman Farian, który jest także członkiem naszego Stowarzyszenia.

W pierwszym szeregu od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, płk rez. pil. Stanisław Szańczyk, Szef Wydziału Ogólnego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie ppłk Sławomir Grobelny, Szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy ppłk Wiesław Tereba, płk rez. Krzysztof Załóg, ppłk rez. Stanisław Bober.
Od lewej: ppłk rez. Czesław Hrut, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, płk rez. pil. Roman Najda, ppłk rez. pil. Roman Farian, ppłk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Stanisław Bober.

W tym samym dniu na terenie WZL Nr 2 odbył się uroczysty apel z okazji 2. rocznicy utworzenia Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy. W uroczystości, z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, udział wzięli m.in. przedstawiciel ministra ON generał Mieczysław Cieniuch, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, a także przedstawiciele instytucji publicznych, przemysłu i nauki.

Na trybunie zaproszeni goście podczas uroczystego apelu z okazji 2. rocznicy utworzenia Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
Przemarsz orkiestry wojskowej i kompanii honorowej na zakończenie uroczystego apelu z okazji 2. rocznicy utworzenia Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Po uroczystym apelu uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie wystawy. W pawilonach wystawowych prezentowany był przez polskich i międzynarodowych wystawców sprzęt dla lotnictwa, a na otwartym terenie wystawowym ustawiono samoloty, śmigłowce i sprzęt wojskowy.

Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, płk rez. Krzysztof Załóg i ppłk Wiesław Tereba podczas zwiedzania terenów wystawowych.
Pośrodku ppłk rez. Stanisław Bober podczas zwiedzania terenów wystawowych.
Efektowne występy młodzieżowych par tanecznych w pawilonie wystawowym.

Dla zwiedzających i wystawców przygotowano przysmaki kuchni wojskowej, serwowane w polowej stołówce zorganizowanej przez 1. Regionalną Bazę Logistyczną.

Polowa stołówka żołnierska.
Okolicznościowy bochenek chleba.

Uczestnictwo w wystawie umożliwiło członkom naszego Stowarzyszenia zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami technicznymi, tendencjami i kierunkami rozwoju myśli technicznej w dziedzinie lotnictwa wojskowego i cywilnego oferowanych przez firmy polskie i z wielu krajów świata m.in.: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Izraela, Wielkiej Brytanii.

Poniżej kilka kolejnych fotografii z terenów wystawowych: