Fotoreportaż z udziału przedstawicieli Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w spotkaniu patriotyczno-obronnym młodzieży BYDGOSZCZ 2013

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 18 maja 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 20.05.2013 r.
Zdjęcia: ppłk rez. Czesław Hrut i mjr rez. Andrzej Walkowiak

W dniu 19.04.2013 r. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP ppłk rez. Czesław Hrut reprezentował Stowarzyszenie w spotkaniu patriotyczno-obronnym młodzieży szkolnej z Bydgoszczy i okolic zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. W trakcie spotkania uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wysłuchali wykładu nt. roli żołnierza na współczesnym polu walki, zapoznali się z warunkami służby żołnierzy w pododdziałach i sztabie 1. batalionu dowodzenia i zabezpieczenia, wzięli także udział w musztrze wojskowej, w pokazie broni i sprzętu wojskowego oraz zainscenizowanej sytuacji bojowej. W ramach spotkania zorganizowano dla uczniów zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Po zakończeniu zawodów strzeleckich zaserwowano uczestnikom spotkania żołnierski poczęstunek w postaci smacznej i pożywnej grochówki wojskowej.

Podsumowaniem spotkania była uroczystość wręczenia pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych zwycięzcom zawodów strzeleckich. Uroczystość uświetnili swoją obecnością i ufundowanymi nagrodami przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich: Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, przedstawiciel Urzędu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Czesław Wiszniewski. W uroczystości uczestniczył także Zastępca Dowódcy 1. BLog płk Krzysztof Tokarczyk, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól, Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła nr 1 ZŻWP ppłk rez. Edmund Łączny.

Puchary, medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów strzeleckich. Foto: © Andrzej Walkowiak (1. BLog).
Ppłk rez. Edmund Łączny rozpoczyna ceremonię wyróżniania zwycięzców w strzelaniu z broni pneumatycznej. Od lewej: ppłk rez. Czesław Hrut, płk Krzysztof Tokarczyk, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, płk w st. spocz. Józef Mól, przedstawiciel Urzędu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Czesław Wiszniewski, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, ppłk rez. Edmund Łączny, por. Katarzyna Jaworska. Foto: © Andrzej Walkowiak
Uczestnicy spotkania patriotyczno-obronnego. Foto: © Andrzej Walkowiak.

Pierwszym wyróżnionym uczniem został zwycięzca w strzelaniu z broni pneumatycznej w grupie szkół podstawowych, który został uhonorowany Pucharem Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP oraz medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową od organizatorów.

Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut wręcza Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP zdobywcy I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni pneumatycznej w grupie szkół podstawowych. Przy mikrofonie por. Katarzyna Jaworska. Foto: © Andrzej Walkowiak.
Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Foto: © Czesław Hrut.
Ppłk rez. Edmund Łączny wręcza medal zdobywcy I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni pneumatycznej w grupie szkół podstawowych. Foto: © Andrzej Walkowiak.
Zdobywca I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni pneumatycznej w grupie szkół podstawowych z nagrodami w towarzystwie wychowawcy i Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Foto: © Czesław Hrut.
Puchar Prezydenta Bydgoszczy za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu sportowym w grupie gimnazjum wręczył Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński. Foto: © Andrzej Walkowiak.
Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zajęcie I-go miejsca drużynowo w grupie gimnazjum w strzelaniu sportowym oraz nagrodę rzeczową wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski. Foto: © Andrzej Walkowiak.

Organizacja spotkania spotkała się z bardzo dużym uznaniem grona pedagogicznego i młodzieży szkół uczestniczących w spotkaniu oraz przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. Serdeczne wyrazy podziękowania zostały złożone dowództwu 1. BLog i żołnierzom zabezpieczającym spotkanie.

Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej w grupie szkół podstawowych wręczył przedstawiciel Urzędu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Czesław Wiszniewski.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski składa podziękowania organizatorom i gratuluje uczestnikom spotkania. Foto: © Andrzej Walkowiak.
Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński składa podziękowania organizatorom i gratuluje uczestnikom spotkania. Foto: © Andrzej Walkowiak.