Fotoreportaż z udziału drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w zawodach sportowo-obronnych na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy w dniu 26.04.2013 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 14 maja 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 14.05.2013 r.
Zdjęcia: płk rez. Krzysztof Załóg i ppłk rez. Czesław Hrut

W dniu 26.04.2013 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbyły się coroczne zawody sportowo-obronne organizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) z okazji 68. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Szczegóły zawodów określone zostały w “Regulaminie zawodów sportowo-obronnych” (załączony do wiadomości z dnia 16.04.2013 r.). Przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego zawodów był Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy ppłk rez. Edmund Łączny. Celem zawodów było współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej. Zawody odbyły się przy dużym zaangażowaniu żołnierzy 2. batalionu logistycznego (2. blog) z 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej (1. BLog) i przy współpracy z Komendą Garnizonu Bydgoszcz.

Nagród do zdobycia w tym roku było naprawdę sporo.

Puchary, medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów. Foto: © Czesław Hrut.
Puchary, od lewej (Foto: © Czesław Hrut.):
 • Puchar Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – za zajęcie I-go miejsca w kategorii drużynowej z broni krótkiej;
 • Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – za zajęcie I-go miejsca w kategorii drużynowej z broni długiej;
 • Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy – za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni krótkiej;
 • Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni długiej;
 • Puchar Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP – dla najstarszego uczestnika zawodów sportowo-obronnych.

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dodatkowo, nagrodę rzeczową dla najwszechstronniejszego (w dwuboju) uczestnika zawodów ufundował Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W zawodach uczestniczyło 20 drużyn 3-osobowych wytypowanych przez związki, stowarzyszenia, koła i organizacje społeczne. Stowarzyszenie Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej (ŻPiS 2.KOP) na zawodach reprezentowała drużyna, zarejestrowana pod numerem 15, w składzie:

 • ppłk rez. Franciszek Holeczek;
 • ppłk rez. Czesław Hrut;
 • ppłk tez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Janusz Niewiadomy – zawodnik rezerwowy.
Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP z pozytywnym nastawieniem do zawodów. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Franciszek Holeczek, ppłk rez. Czesław Hrut. Foto: © Czesław Hrut.
Pośrodku: zawodnik rezerwowy drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP ppłk rez. Janusz Niewiadomy.
Foto: © Czesław Hrut.

Rozpoczęcie zawodów zostało poprzedzone rejestracją zawodników w namiocie sędziowskim i wydaniem zawodnikom imiennych kart uczestnictwa w zawodach. Po zarządzeniu zbiórki organizatorzy zawodów powitali serdecznie wszystkich zawodników, przedstawili ustalenia organizacyjne do zawodów, a najważniejszym i niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia strzelań był udzielony przez oficera z 1. BLog instruktaż z zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i amunicją na strzelnicy.

Rozpoczęcie zawodów. Od lewej: Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól, Sędzia Główny Zawodów st. chor. sztab. rez. Tadeusz Mróz, żołnierze 2. blog zabezpieczający strzelania, Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego Zawodów ppłk rez. Edmund Łączny, członek Komisji Sędziowskiej ppłk rez. Władysław Bernat. Foto: © Czesław Hrut.
Zbiórka uczestników. Od prawej: drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Foto: © Czesław Hrut.

Na zakończenie zbiórki organizatorzy ogłosili oficjalne rozpoczęcie zawodów, co dla zawodników było sygnałem do rozejścia się na osie strzelań.

Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP rozpoczęła udział w zawodach od strzelania z broni długiej – z karabinka wz. 96 Beryl i nabojami kalibru 5,56 mm.

Ciekawe jak Prezes naszego Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg swoim bacznym okiem wpłynie na wyniki naszej drużyny? Foto: © Czesław Hrut.

Czynności na linii wyjściowej do strzelania z broni długiej oraz zajęcie stanowisk na linii otwarcia ognia nie sprawiły zawodnikom naszego Stowarzyszenia żadnych trudności. Każdy uczestnik zawodów po wysłuchanym instruktażu wiedział, że wszystkie czynności na linii wyjściowej i linii otwarcia ognia mogą być wykonywane tylko na komendę kierownika strzelania. Ponieważ strzelania odbywały się z amunicji ostrej, więc żartów nie było i każdy zawodnik zachowywał się na strzelnicy z należytą pokorą i ze wzmożoną uwagą.

Ppłk rez. Henryk Nazarewicz z kartą uczestnika zawodów melduje się na linii wyjściowej do strzelania z broni długiej.
Foto: © Krzysztof Załóg.

Padły pierwsze komendy i pierwsze strzały. Po oddaniu trzech strzałów próbnych zawodnicy poszczególnych zmian wraz z członkami Komisji Sędziowskiej udawali się do tarcz, by ocenić ułożenie się przestrzelin na tarczach. Pogoda tego dnia była ładna, więc przemarsz 100 metrów do tarcz, sprawdzenie wyników, zakreślenie przestrzelin i powrót 100 metrów na linię wyjściową, to dla niektórych zawodników nie tylko przyjemność, lecz także wspomnienia sprzed kilku, kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu lat, gdy po strzelnicy przemieszczali się w mundurach i w hełmach na głowach. Teraz, w ubiorach sportowo-cywilnych, zawodnicy ponownie zajęli stanowiska na linii otwarcia ognia, by oddać 10 strzałów ocenianych.

Strzelania z broni długiej wykonują ppłk rez. Henryk Nazarewicz (z lewej) i ppłk rez. Czesław Hrut (z prawej). Strzelania nadzorują żołnierze z 2. batalionu logistycznego. Foto: © Krzysztof Załóg.
Trzeci zawodnik naszej drużyny ppłk rez. Franciszek Holeczek oddaje strzały z broni długiej również pod nadzorem żołnierza z 2. batalionu logistycznego. Foto: © Krzysztof Załóg.

Po oddaniu przez zmianę wszystkich strzałów ocenianych zawodnicy wracali na linię wyjściową, a żołnierze zabezpieczający strzelanie zdejmowali tarcze i przekazywali do namiotu Komisji Sędziowskiej. Zawodnicy drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP uzyskali w strzelaniu z broni długiej następujące wyniki:

 • ppłk Franciszek Holeczek – 98 punktów;
 • ppłk Czesław Hrut – 88 punktów;
 • ppłk Henryk Nazarewicz – 72 punkty.

Łącznie drużyna naszego Stowarzyszenia uzyskała w strzelaniu z broni długiej 258 punktów. Takich wysokich wyników naszej drużyny nikt się nie spodziewał. Teraz, po latach, okazuje się, że dla dobrego strzelca nie jest ważny typ broni. Przecież nasi zawodnicy, gdy byli czynnymi żołnierzami, wykonywali strzelania z broni długiej typu kbk AK amunicją o kalibrze 7,62 mm. Nawyki strzeleckie pozostają jednak na bardzo długo i każda broń w rękach naszych zawodników może okazać się naprawdę groźnym orężem.

Czas rozpocząć strzelanie z broni krótkiej. Strzelanie wykonywane było z 9 mm pistoletu WIST-94.

Na osi strzelania z broni krótkiej. Pierwszy z lewej ppłk rez. Franciszek Holeczek, pośrodku ppłk rez. Henryk Nazarewicz. Foto: © Czesław Hrut.
Tarcza z wynikami ppłk. rez. Franciszka Holeczka po strzelaniu z broni krótkiej. Wynik 89 punktów. Oznaczenia na tarczy 1/15/43: 1 – numer stanowiska, 15 – numer drużyny, 43 – numer zawodnika. Foto: © Czesław Hrut.
Ppłk rez. Czesław Hrut na linii wyjściowej pobiera pas, kaburę, pistolet i naboje. Foto: © Krzysztof Załóg.
Ppłk rez. Czesław Hrut zakończył strzelanie. Foto: © Krzysztof Załóg.
Tarcza z wynikami ppłk. rez. Czesława Hruta po strzelaniu z broni krótkiej. Wynik 94 punktów. Nieźle!!!. Foto: © Czesław Hrut.
Ppłk rez. Henryk Nazarewiczt zakończył strzelanie. Foto: © Czesław Hrut.
Tarcza z wynikami ppłk. rez. Henryka Nazarewicza po strzelaniu z broni krótkiej. Wynik 87 punktów. Też nieźle!!! O mały włos byłaby “mucha”, ale na szczęście pocisk zahaczył 7-kę. Foto: © Czesław Hrut.

Członkowie Komisji Sędziowskiej, po dokładnym sprawdzeniu przestrzelin na tarczach, na bieżąco wpisywali wyniki do odpowiednich rubryk tabel w komputerze. W sąsiednim namiocie tabele z wynikami, poprzez rzutnik komputerowy, były zobrazowane na ekranie. W tym miejscu emocje, jak zwykle na takich zawodach, udzielały się wszystkim, tym bardziej, że rankingi indywidualne i drużynowe zmieniały się jak w kalejdoskopie. Żaden zawodnik nie mógł być pewien swojej lokaty na liście do ostatniego strzału.

Zestawienie wyników z broni krótkiej. Od góry wyniki zawodników Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP (drużyna nr 15, zawodnicy numer 43, 44 i 45). Foto: © Czesław Hrut.

Po prawie 4 godzinach strzelań padł ostatni strzał i ostatnia tarcza z przestrzelinami dotarła do namiotu sędziowskiego. Nastał czas oczekiwania na opracowanie i odczytanie protokołu końcowego i wręczenie nagród zwycięzcom.

Teraz trochę historii. W zeszłorocznych zawodach drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w strzelaniu z broni długiej z wynikiem 190 punktów zajęła 8 miejsce na 16 drużyn uczestniczących w zawodach. W strzelaniu z broni krótkiej nasza drużyna w zeszłorocznych zawodach z wynikiem 248 punktów zajęła 4 miejsce na 18 drużyn uczestniczących. Wtedy do podium zabrakło naszej drużynie 15 punktów.

A jak poszło naszym zawodnikom w tym roku? Oj, będzie się działo, będzie!!!

Komisja Sędziowska zakończyła opracowywanie protokołu końcowego z zawodów. Na zbiórce, przed frontem wszystkich uczestników, postanowienia protokołu odczytał Sędzia Główny Zawodów Sędzia Klasy Państwowej st. chor. sztab. rez. Tadeusz Mróz. Rozpoczęła się ceremonia wyróżniania zwycięzców zawodów.

Omówienie zawodów. Od prawej: płk rez. Krzysztof Załóg, Kierownik Przedstawicielstwa w Bydgoszczy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tomasz Miłowski, ppłk rez. Edmund Łączny, płk w st. spocz. Józef Mól, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roman Skrzeszewski. Foto: © Krzysztof Załóg.
Zaraz, zaraz …. A po co zawodnicy Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP stanęli przed szykiem? Foto: © Krzysztof Załóg.

Z zapisów protokołu Komisji Sędziowskiej wynikło, że spośród 20 drużyn uczestniczących w zawodach I-sze miejsce w kategorii drużynowej w strzelaniu z broni długiej, wynikiem 258 punktów, zdobyła drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Brawo!!! Rywalizacja w tej kategorii była bardzo wyrównana. Drugie miejsce, wynikiem 257 punktów, uzyskała drużyna Koła nr 18 Związku Żołnierzy WP, więc tylko o 1 punkt mniej od naszej zwycięskiej drużyny. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Koła nr 1 ZŻWP wynikiem 251 punktów. Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego drużynie Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP wręczył Kierownik Przedstawicielstwa w Bydgoszczy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tomasz Miłowski.

Gratulacje dla zwycięskiej drużyny w strzelaniu z broni długiej składa płk w st. spocz. Józef Mól. Pierwszy z lewej: Kierownik Przedstawicielstwa w Bydgoszczy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tomasz Miłowski.
Foto: © Krzysztof Załóg.
To jest nasz puchar! Foto: © Czesław Hrut.
To jest nasz dyplom! Foto: © Czesław Hrut.
Drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP z pucharem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zajęcie I-go miejsca w konkurencji drużynowej w strzelaniu z broni długiej. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Franciszek Holeczek, ppłk rez. Czesław Hrut. Foto: © Krzysztof Załóg.

Z dalszego czytania protokołu z zawodów wynikło, że I-sze miejsce indywidualnie w strzelaniu z broni długiej, wynikiem 98 punktów, zdobył zawodnik drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP ppłk rez. Franciszek Holeczek. Okazuje się, że takie wspaniałe wyniki dla dobrego strzelca są do osiągnięcia nawet po wielu latach od przejścia na emeryturę. Brawo!!!

Ppłk rez. Franciszek Holeczek odbiera Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni długiej. Puchar wręcza Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roman Skrzeszewski.
Foto: © Czesław Hrut.
Puchar zdobyty przez ppłk rez. Franciszka Holeczka. Foto: © Czesław Hrut.
Dyplom dla zwycięzcy w strzelaniu z broni długiej. Foto: © Czesław Hrut.
Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg gratuluje zwycięstwa ppłk. rez. Franciszkowi Holeczkowi. Foto: © Czesław Hrut.
Ppłk rez. Franciszek Holeczek otrzymuje medal za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni długiej. Dekoracji dokonuje Prezes Koła nr 7 ZŻWP ppłk w st. spocz. pil. Lech Murawski. Foto: © Czesław Hrut.
Ppłk rez. Edmund Łączny wręcza nagrodę rzeczową ppłk. rez. Franciszkowi Holeczkowi za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni długiej. Foto: © Czesław Hrut.

Dalsze czytanie protokołu Komisji Sędziowskiej zawodów wykazało, że to nie koniec atrakcji dla zawodników drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. W klasyfikacji indywidualnej w strzelaniu z broni krótkiej, wynikiem 94 punktów, I-sze miejsce zdobył zawodnik drużyny naszego Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław Hrut.

Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zajęcie I-go miejsca indywidualnie w strzelaniu z broni krótkiej odbiera ppłk rez. Czesław Hrut. Wręczenia dokonuje płk w st. spocz. Józef Mól Foto: © Krzysztof Załóg.
Puchar i medal zdobyty przez ppłk. rez. Czesława Hruta w strzelaniu z broni krótkiej. Foto: © Czesław Hrut.
Dyplom dla zwycięzcy w strzelaniu z broni krótkiej. Foto: © Czesław Hrut.
Ppłk rez. Czesław Hrut z pucharem, medalem i nagrodą rzeczową przyjmuje gratulacje od Kierownika Przedstawicielstwa w Bydgoszczy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tomasza Miłowskiego. Foto: © Czesław Hrut.
Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg gratuluje zwycięstwa ppłk. rez. Czesławowi Hrutowi. Foto: © Czesław Hrut.

Kolejna klasyfikacja zawodów, w której zaistniała drużyna Stowarzyszenia, to konkurencja drużynowa w strzelaniu z broni krótkiej. Wynikiem 270 punktów drużyna Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP zdobyła III-cie miejsce wśród 20 drużyn biorących udział w zawodach. Do zwycięstwa naszej drużynie zabrakło dosłownie 3 punktów! Zwyciężyła drużyna Koła nr 18 ZŻWP wynikiem 272 punkty, a drugie miejsce zdobyła drużyna Koła nr 7 ZŻWP wynikiem 271 punktów.

Dyplom dla drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Foto: © Czesław Hrut.

Worek nagród tegorocznych zawodów chyba wysypał się przed drużyną Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Z dalszej części protokołu końcowego zawodów wynikło, że najwszechstronniejszym zawodnikiem tegorocznych zawodów, w tzw. dwuboju, wynikiem 187 punktów, został nasz zawodnik ppłk rez. Franciszek Holeczek. Za uzyskanie tego tytułu ppłk rez. Franciszek Holeczek otrzymał nagrodę rzeczową. W kategorii zespołowej, wynikiem 529 punktów, tytuł najwszechstronniejszej i nagrodę rzeczową otrzymała drużyna Koła nr 18 ZŻWP.

Gratulacje najwszechstronniejszemu zawodnikowi składają płk Krzysztof Załóg i ppłk rez. Edmund Łączny. Foto: © Czesław Hrut.

Z okazji zawodów sportowo-obronnych Stowarzyszenie ŻPiS 2KOP ufundowało puchar dla najstarszego uczestnika zawodów. W tym roku puchar otrzymał 90-letni płk rez. Jan Czerniak.

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg wręcza puchar najstarszemu uczestnikowi zawodów 90-letniemu płk. rez. Janowi Czerniakowi. Foto: © Czesław Hrut.
Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg wręcza puchar najstarszemu uczestnikowi zawodów 90-letniemu płk. rez. Janowi Czerniakowi. Foto: © Czesław Hrut.

Na tegorocznych zawodach baczne oko naszego Prezesa jednak przyczyniło się do niezwykłych sukcesów drużyny Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP. Dwa puchary indywidualne, puchar zespołowy, dwa medale indywidualne, trzy nagrody rzeczowe, cztery dyplomy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować!!!

Od prawej: Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP i zawodnicy drużyny Stowarzyszenia z nagrodami zdobytymi na zawodach sportowo-obronnych. Foto: © Czesław Hrut.

Wyniki końcowe zawodów na podstawie protokołu Komisji Sędziowskiej.

Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – drużynowo z broni długiej:

1 miejsce – Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP z wynikiem 258 pkt.
2 miejsce – Koło nr 18 ZŻWP z wynikiem 257 pkt.
3 miejsce – Koło nr 1 ZŻWP z wynikiem 251 pkt.

Puchar Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – drużynowo z pistoletu WIST:

1 miejsce – Koło nr 18 ZŻWP z wynikiem 272 pkt.
2 miejsce – Koło nr 7 ZŻWP z wynikiem 271 pkt.
3 miejsce – Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP z wynikiem 270 pkt.

Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – indywidualnie z broni długiej:

1 miejsce – Holeczek Franciszek z wynikiem 98 pkt.
2 miejsce – Kurasz Wiesław z wynikiem 93 pkt.
3 miejsce – Kochański Jerzy z wynikiem 93 pkt.

Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy – indywidualnie z broni krótkiej:

1 miejsce – Hrut Czesław z wynikiem 94 pkt.
2 miejsce – Pojarski Jerzy z wynikiem 93 pkt.
3 miejsce – Kwaśniewski Leszek z wynikiem 92 pkt.

Indywidualnie z broni krótkiej i długiej (dwubój):

1 miejsce – Holeczek Franciszek z wynikiem 187 pkt.

Drużynowo z broni krótkiej i długiej (dwubój):

1 miejsce – Koło nr 18 ZŻWP z wynikiem 529 pkt.

Ostatnim akcentem zawodów były podziękowania organizatorów zawodów dla członków Komisji Sędziowskiej, dla żołnierzy 2. batalionu logistycznego zabezpieczających strzelania i nadzorujących przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas strzelań oraz dla zawodników za przestrzeganie dyscypliny na strzelnicy i udział w zawodach.

Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Józef Mól składa podziękowania Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej st. chor. sztab. rez. Tadeuszowi Mrozowi.
Foto: © Czesław Hrut.

Kolejny raz organizatorzy tych corocznych zawodów sportowo-obronnych stanęli na wysokości zadania. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu członków Zespołu Organizacyjnego pod przewodnictwem ppłk rez. Edmunda Łącznego, członków Komisji Sędziowskiej, jak również żołnierzy 2. batalionu logistycznego, cel zawodów został w pełni osiągnięty, a całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na wysokim poziomie organizacyjnym i, co bardzo ważne, bezpiecznie.

Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP płk rez. Krzysztof Załóg oraz członkowie drużyny Stowarzyszenia składają serdeczne podziękowania organizatorom za zaproszenie do udziału w zawodach i jednocześnie zapraszają wszystkich chętnych członków naszego Stowarzyszenia do zgłaszania swojego udziału w przyszłorocznych zawodach. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz Stowarzyszenia ppłk rez. Edward Strzelecki.