Zawody sportowo-obronne o Puchary Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP Bydgoszcz 27.04.2012 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 10 maja 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 11.05.2012 r.
Zdjęcia: ppłk rez. Czesław Hrut i ppłk rez. Henryk Nazarewicz

W dniu 27.04.2012 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbyły się zawody sportowo-obronne o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W zawodach uczestniczyło 18 drużyn 3-osobowych wytypowanych przez koła i inne organizacje społeczne.

Celem zawodów było współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej. Przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego zawodów był Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy ppłk rez. Edmund Łączny. Zawody odbyły się przy dużym zaangażowaniu żołnierzy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej i przy współpracy z Komendą Garnizonu Bydgoszcz.

Stowarzyszenie Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP reprezentowała na zawodach drużyna w składzie:

  • ppłk rez. Czesław Hrut;
  • ppłk tez. Henryk Nazarewicz;
  • ppłk rez. Stanisław Różański.
Drużyna SŻPiS 2KOP pozytywnie nastawiona do zawodów na osi do strzelania z broni długiej. Od lewej: ppłk rez. Czesław Hrut, ppłk rez. Henryk Nazarewicz i ppłk rez. Stanisław Różański.

Zawody rozpoczęły się od rejestracji zawodników i drużyn, wydania imiennych kart zawodnika oraz wprowadzenia danych osobowych do komputera, aby ułatwić wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Po powitaniu wszystkich drużyn przez organizatorów i przedstawieniu ustaleń organizacyjnych, kierownik strzelania, którym był oficer z 1. BLog, udzielił zawodnikom obowiązkowego instruktarzu przed strzelaniem. Po ogłoszeniu rozpoczęcia zawodów drużyny rozeszły się na osie strzelań.

Drużyna Stowarzyszenia rozpoczęła udział w zawodach od strzelania z broni długiej w pierwszej zmianie. I tu małe zaskoczenie, bo czasy się zmieniają i broń w armii się zmienia. Okazało się, że strzelanie będzie się odbywać z karabinka wz. 96 Beryl i nabojami kalibru 5,56 mm. Dwóch zawodników drużyny Stowarzyszenia z takiej broni jeszcze nigdy nie strzelało. Tylko ppłk rez. Henryk Nazarewicz miał już wcześniej taką przyjemność.

Drużyna SŻPiS 2KOP uzbrojona “po zęby”. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Czesław Hrut i ppłk rez. Stanisław Różański.

Czynności na linii wyjściowej i zajęcie stanowiska na linii otwarcia ognia nie sprawiły zawodnikom Stowarzyszenia większych trudności. Wszak przecież ppłk Nazarewicz wiele razy wymagał prawidłowego wykonywania tych czynności w czasie strzelań za dobrych czasów 2 KOP. Tego zapomnieć się nie da, a teraz, po tylu latach, pozwala czuć się pewnie na strzelnicy, ale z pokorą.

Padły pierwsze komendy i strzelanie czas zacząć. Cel widoczny jest dobrze, ale przyrządy … trochę niewyraźne. Okulary założyć? Wtedy przyrządy wyraźne, ale tarcza … nie bardzo. Trudno, strzelać trzeba. Po 3 strzałach próbnych następuje sprawdzenie układania się przestrzelin na tarczy. Może jakaś korekta przy następnym strzelaniu? Szybki marsz 100 metrów do tarcz, sprawdzenie wyników, zakreślenie przestrzelin i powrót 100 metrów. Pogoda była ładna, więc taki spacer to sama przyjemność. Ciekawe jakie wyniki będą po strzałach ocenianych?

Ponowne zajęcie stanowisk i oddanie 10 strzałów ocenianych. Po zakończeniu strzelania tarcze zostały zdjęte przez żołnierzy zabezpieczających strzelanie i przekazane do namiotu zespołu sędziowskiego w celu spisania wyników.

Mogło być lepiej, jak zwykle. W namiocie sędziowskim sprawdzano wyniki i zapisywano do komputera, dzięki czemu uzyskiwane wyniki przez poszczególnych zawodników pokazywały się w tabelach na ekranie w sąsiednim namiocie. Emocji sporo, rozmów i dyskusji wśród zawodników co nie miara.

Nagrody dla zwycięzców strzelania z broni długiej. Pierwszy z prawej Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla drużyny za zajęcie I miejsca w strzelaniu z broni długiej.

Zawodnicy Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na 48 strzelających uzyskali indywidualnie następujące wyniki:

  • ppłk Czesław Hrut – 70 punktów – 22 miejsce;
  • ppłk Henryk Nazarewicz – 70 punktów – 23 miejsce;
  • ppłk Stanisław Różański – 50 punktów – 36 miejsce.

Drużyna Stowarzyszenia uzyskała w strzelaniu z broni długiej 190 punktów i zajęła 8 miejsce wśród 16 drużyn uczestniczących. Nie ma to jak święty środeczek.

Wyciąg z zestawienia wyników strzelania z broni długiej
o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Indywidualnie:

Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Punkty
1 Pawlata Ryszard Koło nr 18 ZŻWP w Bydgoszczy 92
2 Skurzyński Krzysztof Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy 91
3 Kurasz Wiesław Koło Nr 12 ZŻWP w Bydgoszczy 91
22 Hrut Czesław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 70
23 Nazarewicz Henryk Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 70
36 Różański Stanisław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 50
48 1

Drużynowo:

Miejsce Drużyna Punkty
1 Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy 259
2 Koło Nr 20 ZŻWP w Bydgoszczy 227
3 Koło Nr 3 ZŻWP w Bydgoszczy 218
8 Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 190
16 86

Z okazji zawodów strzeleckich Stowarzyszenie ŻPiS 2KOP ufundowało puchar wraz z dyplomem dla najstarszego uczestnika zawodów. Niestety żaden z zawodników drużyny Stowarzyszenia nie był godzien tego pucharu, mimo że przez jakiś czas byli z nim bardzo blisko.

Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP dla najstarszego uczestnika zawodów. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Stanisław Różański.

Po zakończeniu strzelania z broni długiej drużyna Stowarzyszenia udała na sąsiednią oś, by wykonać strzelanie z pistoletu wojskowego. I kolejne zaskoczenie – tutaj też nastąpiły zmiany. Strzelanie będzie się odbywać z 9 mm pistoletu WIST-94. Z tej broni nikt z drużyny Stowarzyszenia wcześniej nie strzelał. Co prawda żołnierze 1. BLog rozwinęli przed strzelaniem stanowisko do zapoznania z budową obu typów broni, jednak to za mało by czuć się pewnie w czasie strzelania ocenianego.

Warunki strzelania z pistoletu były podobne do tych z broni długiej: 3 strzały próbne, sprawdzenie przestrzelin przy tarczy, zakreślenie ich, 10 strzałów ocenianych, a następnie tarcze zostają zdjęte w celu przekazania do namiotu sędziowskiego.

Jako pierwszy z drużyny Stowarzyszenia strzelanie z pistoletu wojskowego wykonywał ppłk rez. Stanisław Różański.

Ppłk rez. Stanisław Różański wraca na linię wyjściową po sprawdzeniu strzałów próbnych.

Drugim strzelającym z pistoletu zawodnikiem drużyny Stowarzyszenia był ppłk rez. Czesław Hrut.

Ppłk rez. Czesław Hrut przy swojej tarczy po zakończonym strzelaniu z pistoletu wojskowego.

Ostatnie punkty strzeleckie dla drużyny Stowarzyszenia zdobywał ppłk rez. Henryk Nazarewicz.

Linia otwarcia ognia. Drugi z prawej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz.

Drużyna Stowarzyszenia zakończyła strzelania. Zawodnicy Stowarzyszenia na 52 strzelających uzyskali indywidualnie następujące wyniki:

  • ppłk Czesław Hrut – 88 punktów – 12 miejsce;
  • ppłk Henryk Nazarewicz – 88 punktów – 13 miejsce;
  • ppłk Stanisław Różański – 72 punkty – 31 miejsce.

Mogło być lepiej, jak zwykle. Ostatecznie w strzelaniu z pistoletu wojskowego drużyna Stowarzyszenia uzyskała 248 punktów i zajęła 4 miejsce wśród 18 drużyn. Niestety, do podium zabrakło 15 punktów.

Wyciąg z zestawienia wyników strzelania z pistoletu wojskowego
o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Bydgoszczy

Indywidualnie:

Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Punkty
1 Kwaśniewski Leszek Koło nr 18 ZŻWP w Bydgoszczy 94
2 Kazanecki Lech Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 93
3 Manowski Kazimierz Klub Seniorów Lotnictwa RP Inowrocław 93
12 Hrut Czesław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 88
13 Nazarewicz Henryk Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 88
31 Różański Stanisław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 72
52 27

Drużynowo:

Miejsce Drużyna Punkty
1 Koło nr 18 ZŻWP w Bydgoszczy 273
2 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 262
3 Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy 262
4 Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 248
18 38

Zawodnicy, którzy ukończyli strzelanie mogli posilić się grochówką wojskową z kuchni polowej oraz kawą i herbatą przygotowane w termosach. To również okazja do koleżeńskich rozmów, podzielenia się wrażeniami i wspomnieniami.

Pierwsze wrażenia z wyników po zakończeniu strzelań.

Zespół sędziowski zakończył spisywanie wyników indywidualnych i drużynowych. Rozpoczęła się ceremonia wyróżniania zwycięzców zawodów.

Brawa dla wszystkich uczestników zawodów strzeleckich. Od prawej: reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Miłowski, reprezentujący Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP ppłk rez. Czesław Hrut, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk dypl. w st. spocz. Józef Mól, Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła nr 1 i zarazem Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego zawodów ppłk rez. Edmund Łączny.
Tomasz Miłowski wręcza Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwycięskiej drużynie w strzelaniu z broni długiej.
Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP z dyplomem dla najstarszego uczestnika zawodów.
Ppłk rez. Czesław Hrut wręcza Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP i dyplom dla najstarszego uczestnika zawodów płk. Władysława Markowskiego (85 lat).

Kolejny raz organizatorzy tych corocznych zawodów strzeleckich stanęli na wysokości zadania. Cel zawodów, którym było współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej, został w pełni osiągnięty. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu członków Zespołu Organizacyjnego, pod przewodnictwem ppłk. rez. Edmunda Łącznego, jak również żołnierzy 1. Brygady Logistycznej zabezpieczających strzelania, całe przedsięwzięcie odbyło się na bardzo dobrym poziomie.