Zaproszenie na Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Zaproszenia | 0

W związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje na dzień 11.01.2013 r. godz. 17.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Restauracji Cztery Pory w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 13 (budynek dawnego FOTONU). W przypadku braku wymaganego przez Statut quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 11.01.2013 o godz. 17.30, a którego uchwały bez względu na ilość obecnych członków są ważne.

Proponowany porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania;
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
3. Przyjęcie porządku zebrania;
4. Wybór komisji uchwał;
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
7. Udzielenie absolutorium zarządowi;
8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia;
9. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia;
10. Dyskusja i wolne wnioski;
11. Przyjęcie uchwał.

Po zebraniu odbędzie się Noworoczne Koleżeńskie Spotkanie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu wynosi 45 zł. W trakcie spotkania przygrywał będzie zespół muzyczno-wokalny; dodatkowo czynny będzie bufet (ceny promocyjne).

Proszę o przybycie na godz. 16.30 aby dokonać wpisów na liście obecności, opłat i ewentualnego uzupełnienia danych osobowych. Do dn. 06.01.2013r. proszę potwierdzać udział w spotkaniu mailem lub telefonicznie:

604 293 271 – kol. Strzelecki;
507 334 655 – kol. Nazarewicz.