Spotkanie patriotyczno-obronne młodzieży. Bydgoszcz 2012.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 08 maja 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 10.05.2012 r.
Zdjęcia: plut. Błażej Jankowski – 1. BLog Bydgoszcz

W dniu 12.04.2012 r. członek Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP ppłk rez. Czesław Hrut reprezentował Stowarzyszenie w zorganizowanym przez Zarząd Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy spotkaniu patriotyczno-obronnym młodzieży szkolnej na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. W tym dniu odbyła się również uroczystość odznaczenia sztandaru Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci. W uroczystości, zorganizowanej w sali tradycji 1. BLog, uczestniczyli goście honorowi – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski oraz Dowódca 1. BLog płk Dariusz Pluta.

Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła nr 1 ppłk rez. Edmund Łączny, Dowódca 1. BLog płk Dariusz Pluta, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski.
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski odczytuje akt nadania odznaczenia.
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski dokonuje dekoracji sztandaru Koła nr 1 ZŻWP.

W dalszej części uroczystości trzech członków tego koła uhonorowanych zostało Odznakami Opiekuna Miejsc Pamięci. Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski wręcza Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Prezesowi Koła nr 1 ZŻWP ppłk. rez. Edmundowi Łącznemu.
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski wręcza Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci ppłk. rez. Jerzemu Kruszyńskiemu.

Z ramienia Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej w uroczystości uczestniczył ppłk rez. Czesław Hrut.

Pierwszy z prawej: ppłk rez. Czesław Hrut.

W uroczystości uczestniczyli także członkowie naszego Stowarzyszenia będący również członkami Koła Nr 1 ZŻWP: płk rez. Stefan Bartczak, ppłk rez. Stanisław Kowalski i ppłk rez. Jerzy Kruszyński.

Od prawej: ppłk rez. Stanisław Kowalski, ppłk rez. Jerzy Kruszyński, płk rez. Stefan Bartczak.
Trzeci od lewej płk rez. Stefan Bartczak, czwarty od lewej ppłk rez. Jerzy Kruszyński, piąty od lewej ppłk rez. Stanisław Kowalski. Pierwszy z prawej ppłk rez. Czesław Hrut.

Z sali tradycji zaproszeni goście udali się w rejon ośrodka sprawności fizycznej 1. BLog na wspólną grochówkę żołnierską z młodzieżą kilku szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bydgoszczy i okolic, biorących udział w zorganizowanym przez Zarząd Koła nr 1 ZŻWP i dowództwo 1. BLog spotkaniu patriotyczno-obronnym i zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej.

Stołówka polowa.

Na zakończenie spotkania odbyła się uroczystość wręczenia pucharów, dyplomów i nagród zwycięzcom zawodów strzeleckich.

Rozpoczęcie uroczystości wyróżniania zwycięzców.
Puchar i dyplom od Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS2KOP dla zdobywcy II miejsca wręcza ppłk rez. Czesław Hrut.
Puchar i dyplom dla zdobywcy III miejsca wręcza Prezes Koła nr 1 ZŻWP ppłk rez. Edmund Łączny.
Nagrodę dla zwycięzcy wręcza Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski.
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski wręcza nagrodę dla zdobywcy III miejsca.
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika zawodów strzeleckich wręcza Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński.
Młodzież i nauczyciele szkół uczestniczących w spotkaniu.

Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym uznaniem grona pedagogicznego szkół i uczestniczącej w spotkaniu młodzieży oraz przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich.