Finał akcji – Potrzebna pomoc!

wpis w: Pomagamy | 0

Informuję, że w dniu 04. października 2012 r. z subkonta Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP, na które wpływały środki finansowe na pomoc w zakupie schodołazu dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka, został wykonany przelew w wysokości 3.120 zł na konto sklepu medycznego Medicum w Bochni. Była to brakująca kwota do pełnego opłacenia faktury za schodołaz LG 2004 o wartości 15.600 zł. Kwota 12.480 zł została wpłacona na konto sklepu Medicum przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Obecnie sklep Medicum jest w trakcie realizacji zamówienia schodołazu.

W tym samym dniu z ww. subkonta dokonano drugiego przelewu w wysokości 678,44 zł, na konto wskazane przez ppłk. rez. Lesława Adamczyka, tytułem dofinansowania kosztów leczenia. Wysokość kwoty przelewu została ustalona na podstawie przesłanych do Zarządu SŻPiS 2.KOP przez ppłk. rez. Lesława Adamczyka faktur z poniesionych wydatków.

Jednocześnie informuję wszystkich darczyńców, że z dniem 31.10.2012 r. przewiduje się zamknięcie subkonta, a wszystkie niewykorzystane środki finansowe zostaną przekazane na konto ppłk. rez. Lesława Adamczyka z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnych kosztów leczenia.

Sekretarz SŻPiS 2 KOP ppłk rez. Edward Strzelecki

Wiadomość z dnia 19.10.2012 r.

Schodołaz jest już w mieszkaniu ppłk rez. Lesława Adamczyka. W dniu 18.10. br o godz.11.00 przywiózł go przedstawiciel firmy importującej z Łodzi. Przekazał całą dokumentację, przeprowadził dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka i jego żony szkolenie z zasad obsługi schodołaza i akumulatorów oraz z zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych itp. Tym samym akcję pomocy można uznać za zakończoną.

Sekretarz SŻPiS 2 KOP ppłk rez. Edward Strzelecki