15.07.2012 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 10.07.2012 r. o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian DERING. W posiedzeniu udział wzięli:

  • kol. Zygmunt Stec;
  • kol. Edward Strzelecki;
  • kol. Henryk Nazarewicz;
  • kol. Edmund Łączny;
  • kol. Czesław Hrut.

Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward Strzelecki. Przyjęto jednogłośnie porządek dzienny posiedzenia:

1. Ocena realizacji zadań wynikających z planu działalności.
2. Podsumowanie i rozliczenie finansowe spotkania koleżeńskiego z dnia 15.06.2012 r.
3. Uzgodnienie udziału członków Zarządu w świętach i uroczystościach patriotyczno-wojskowych.
4. Uzgodnienie terminu i miejsca spotkania członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk.
5. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia Pani Heleny Malickiej.
6. Uzgodnienie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
7. Inne sprawy.

Ad. 1. Plan pracy Stowarzyszenia realizowany jest na bieżąco.

Ad. 2. Dokonano podsumowania przebiegu spotkania koleżeńskiego w dniu 15.06.2012 r. z okazji V rocznicy powstania Stowarzyszenia. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 34 członków i 6 gości honorowych. Na stronie internetowej Stowarzyszenia umieszczony został fotoreportaż ze spotkania, opracowany przez kol. Henryka Nazarewicza i kol. Czesława Hruta. W wyniku rozliczenia finansowego spotkania pozostało 65 zł. Ogólnie spotkanie w opinii organizatorów i uczestników uważa się za udane.

Ad. 3. W związku z planowaną na dzień 28.08.2012 r. uroczystością z okazji Święta Lotnictwa przy pomniku lotnika na osiedlu Błonie, z ramienia Zarządu Stowarzyszenia udział w uroczystości wezmą: płk rez. pil. Janusz Niewiadomy, ppłk rez. Henryk Nazarewicz i ppłk rez. Czesław Hrut.

Ad. 4. W związku z udziałem wielu członków Stowarzyszenia w licznych uroczystościach organizowanych w Bydgoszczy w miesiącu wrześniu, Zarząd postanowił przyjąć do realizacji termin spotkania koleżeńskiego na dzień 14.09.2012 r. Głównym powodem takiej zmiany jest umożliwienie udziału w spotkaniu jak największej liczbie członków naszego Stowarzyszenia i gości honorowych. Tradycyjnie, spotkanie odbędzie się na gościnnym terenie Aeroklubu Bydgoskiego.

Ad. 5. Zarząd Stowarzyszenia rozpatrzył złożoną przez Panią Helenę Malicką deklarację przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Po analizie deklaracji członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu Pani Malickiej w poczet członków Stowarzyszenia.

Ad. 6. Uzgodniono termin następnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia na dzień 08.08.2012 r.
ppłk Lesław Adamczyk

Ad. 7. Zarząd Stowarzyszenia zapoznał się z treścią otrzymanego drogą emailową pisemnego wniosku ppłk. rez. Edwarda Kornickiego i płk. rez. Zbigniewa Przęzaka o pomoc dla ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka (zdjęcie obok) w zakupie urządzenia zwanego schodołazem.

Pomoc Stowarzyszenia polegałaby na udostępnieniu konta lub założeniu subkonta na dobrowolne wpłaty osób, czy też instytucji, chcących udzielić w ten sposób pomocy schorowanemu oficerowi w zakupie schodołazu. Po zbiórce funduszy schodołaz byłby zakupiony i wręczony potrzebującemu pod szyldem Stowarzyszenia. Jednogłośnie członkowie Zarządu Stowarzyszenia wniosek poparli, a uruchomienia procedury założenia subkonta podjęli się Prezes oraz skarbnik Stowarzyszenia.

Więcej informacji o rozpatrzonym wniosku udzielimy na stronie Stowarzyszenie2kop.pl po założeniu subkonta.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podziękował członkom Zarządu za aktywny udział w realizowanych przedsięwzięciach, wzorowe przygotowanie organizacyjne spotkania koleżeńskiego oraz za udział w posiedzeniu Zarządu.