12.01.2011 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 12.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

  • Prezes – gen. bryg. Marian Dering;
  • Wiceprezes – ppłk rez. Wiesław Kosicki;
  • Sekretarz – ppłk rez. Edward Strzelecki;
  • Skarbnik – ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
  • Członek – ppłk rez. Edmund Łączny;
  • Przewodniczący KR – płk rez. Tadeusz Lewandowski.

Zgodnie z ustaleniem zawartymi podczas posiedzenia Zarządu w dniu 29.12.2010 roku, na obecnym posiedzeniu dokonano oceny dokumentów sprawozdawczych, które zostały uzupełnione o problemy zasygnalizowane i zaproponowane przez członków Zarządu.

Koledzy zajmujący się zbieraniem informacji o potwierdzaniu uczestnictwa w zebraniu, poinformowali, że zdecydowana większość naszych Członków potwierdziła swój udział.

Ponadto doprecyzowano niektóre sprawy organizacyjne. Zarząd zapoznał się ze stanem spraw organizacyjnych, dotyczących Zebrania oraz logistyki obejmującej przygotowanie do Spotkania Noworocznego.