Zawody strzeleckie

wpis w: Spotkania | 0

Dnia 24.04.2010 r. odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i o Puchar Prezesa ZBŻZ WP.

Członkowie Stowarzyszenie podczas zawodów. Stoją od lewej: płk rez. Tadeusz Lewandowski, ppłk rez. Franciszek Holeczek, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Wiesław Kosicki i ppłk Czesław Hrut .

Zawody odbyły się na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy. Organizator – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP reprezentowali w strzelaniu z pistoletu:

  • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
  • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
  • ppłk Czesław Hrut.

Z broni długiej Stowarzyszenie reprezentowali:

  • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
  • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
  • ppłk rez. Franciszek Holeczek.