Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 26.05.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

  • gen. bryg. Marian Dering;
  • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
  • ppłk rez. Edward Strzelecki;
  • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
  • ppłk rez. Edmund Łączny;
  • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
Zarząd Stowarzyszenia (na zdjęciu od lewej): płk rez. Tadeusz Lewandowski, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, gen. bryg. Marian Dering, ppłk rez. Wiesław Kosicki, ppłk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Edward Strzelecki.

W trakcie posiedzenia skupiono się na sprawach planowanych na najbliższy okres i innych. Zasadnicze tematy posiedzenia:

1.Głównym tematem była organizacja spotkania koleżeńskiego w dniu 11 czerwca o godz. 16.00. Omówiono, między innymi sprawy dotyczące wysłanych zaproszeń do Członków Stowarzyszenia oraz osób zaproszonych z firm, instytucji oraz organizacji. Uszczegółowiono sprawy związane z zabezpieczeniem logistycznym oraz inne, które są ważne z punktu widzenia przebiegu tego spotkania.

2.Uznano, że mimo braku dyżurów członkowie Zarządu utrzymuja stały kontakt (jeżeli istnieje taka potrzeba) z wszystkimi naszymi Członkami.

3.Skarbnik poinformował o stanie spełniania przez Członków jednego ze statutowych obowiązków, mianowicie opłacania składek członkowskich.