Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 13.04.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;

Posiedzenie poświęcone było następującym problemom:

 1. Sprawy organizacyjne;
 2. Przygotowanie i zgłoszenie zespołów na zawody strzeleckie w dniu 24.04.br.;
 3. Sprawy personalne;
 4. Sprawy finansowe;
 5.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie rozpoczęto chwilą zadumy i refleksji na tragedią, jaką była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r. Wspominano i wyrażano żal z powodu śmierci Pary Prezydenckiej oraz 94 pozostałych osób, które podczas tego tragicznego lotu były na pokładzie samolotu.

W dalszej części skupiono się na sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i omówiono następujące sprawy:

1. Podjęto uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia następujące osoby: Pana Zbigniewa Piotra Rajmana i Pana Jerzego Hinza;

2. Wysłuchano informacji Skarbnika, ppłk. Henryka Nazarewicza o rozliczeniu Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym za 2009 r.;

3. Ustalono wstępny termin kolejnego Spotkania Koleżeńskiego na dzień 11 czerwca br. (piątek) o godz. 15.00 na terenie Aeroklubu Bydgoskiego. ;

4. Wytypowano dwie drużyny do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego dnia 24. kwietnia br. w składzie: z pistoletu: ppłk rez. Wiesław Kosicki – kierownik, płk rez. Tadeusz Lewandowski i ppłk Czesław Hrut, z broni długiej: płk rez. Tadeusz Lewandowski – kierownik, ppłk rez. Wiesław Kosicki i ppłk rez. Franciszek Holeczek. Organizator tych zawodów, Pan ppłk rez. Edmund Łączny poinformował, że chętni do udziału w strzelaninach mogą zgłaszać się do godz. 10.00 w dniu strzelań. Autobus z uczestnikami zawodów odjedzie z ul. Warszawskiej (spod bloku WSzW) o godz. 9.00, 24.04.2010 r. Zapraszamy chętnych Członków Stowarzyszenia do udziału w zawodach;

5. Prezes Koła Nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ppłk rez. Edmund Łączny oficjalnie poinformował, że władze koła tego Związku w pełni godzą się na propozycję naszego Stowarzyszenia podpisania porozumienia o współpracy. Zarząd ustalił, że dokument w tej sprawie zostanie oficjalnie podpisany podczas spotkania koleżeńskiego 11 czerwca br. Ponadto Pan Prezes Związku zaprosił przedstawicieli władz naszego Stowarzyszenia na spotkanie z Kombatantami w dniu 10 maja br. i Przegląd Pieśni Patriotycznej w dniu 15 maja br. w Mroczy.

6. Zarząd zaproponował, aby głównym koordynatorem spraw związanych z wyjazdem chętnych członków Stowarzyszenia na obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem został płk rez. Krzysztof Bocheński.

7. Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na połowę maja – o konkretnej dacie członkowie Zarządu zostaną powiadomieni drogą internetową.