29.12.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 29.10.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

gen. bryg. Marian Dering;
ppłk rez. Wiesław Kosicki;
ppłk rez. Zygmunt Stec;
ppłk rez. Edward Strzelecki;
ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
ppłk rez. Edmund Łączny;
płk rez. Tadeusz Lewandowski.

Zarząd podczas tego posiedzenia zapoznał się i dokonał wstępnej oceny przygotowanych projektów dokumentów sprawozdawczych.

Omówiono także szczegóły dotyczące technicznej strony Walnego Zebrania.

Zarząd wysłuchał także informacji na temat organizacji i zabezpieczenia logistycznego spotkania noworocznego, które odbędzie się zaraz po Zebraniu. Członkowie Zarządu uznali za konieczne spotkanie się na jeszcze jednym, przed zabraniem, posiedzeniem Zarządu w dniu 12.01.2010 r.