11.10.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 11.10.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;

Obecność na Posiedzeniu tak szerokiego grona wynikała z potrzeby przygotowania Walnego Zebrania. To Walne Zebranie jest istotne o tyle, że mija czteroletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia i należy dokonać wyboru nowego Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie poświęcone było:

 • omówieniu i rozliczeniu spotkania koleżeńskiego z dnia 04.09.2010;
 • rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia nowych Członków;
 • opracowania wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania Walnego Zebrania Członków;
 • omówieniu spraw bieżących.

Zabierający głos zgodnie stwierdzali, że spotkania organizowane przez nasze Stowarzyszenie są dobrze przyjmowane przez naszych Członków. Głównym ich walorem jest podtrzymywanie więzi koleżeńskich z bardziej i mniej odległych lat służby wojskowej. Ponadto dokonano rozliczenia finansoweg, dotyczącego tej sprawy.

Zarząd, zgodnie ze swoimi kompetencjami podjął uchwałę o przyjęciu nowych Członków (więcej na stronie: Członkowie Stowarzyszenia).

W sprawie Walnego Zebrania Członków ustalono wstępnie, że zabranie to odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 20011 r. Ustalono także, że w dniu zebrania odbędzie się Spotkanie Noworoczne.

Zarząd zdecydował, że kolejne posiedzenie – mające na celu uszczegółowienie terminu i treści Walnego Zebrania, a także sposobu i miejsca Spotkania Noworocznego – odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia 2010 r.