Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zebraniem i Spotkaniem Noworocznym Członków Stowarzyszenia.

Podczas posiedzenia, sekretarz Edward Strzelecki przedstawił projekt porządku Zebrania i spotkania noworocznego. W trakcie dyskusji ustalono datę Zebrania na dzień 8.01.2010 r. Ustalono także, że najbardziej odpowiednią będzie godzina 17.00, ponieważ umożliwi dotarcie na czas Kolegom z Warszawy i innych miejscowości.

Zadania organizacyjne związane z ww. przedsięwzięciami zostały rozdzielone wśród członków Zarządu. Informacja o ich wykonaniu zostanie złożona na kolejnym posiedzeniu w dniu 05.01.2010 r.