Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący:

1. Informacja sekretarza o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy władz Stowarzyszenia

2. Informacja prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa o wykonaniu legitymacji członkowskich oraz certyfikatów.

3. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizacją spotkania Członków z okazji powstania 2 KOP Świąt: Lotnictwa oraz Artylerii Obrony Przeciwlotniczej.