Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Porządek posiedzenia był następujący:

1. Zapoznano się z informacją skarbnika ppłk. dypl. rez. Henryka NAZAREWICZA o rocznym rozliczeniu Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym.

2. Zapoznano się z informacją sekretarza ppłk. mgr. Edwarda STRZELECKIEGO o realizacji zadań wynikających z planu rocznego.

3. Podjęto Uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia gen. dyw. Zbigniewa BIELEWICZA.

4. Podjęto Uchwałę o powołaniu na funkcję Kapelana Stowarzyszenia ks. płk. Marka KARCZEWSKIEGO.

5. Rozpatrzono wniosek prezesa Stowarzyszenia i zgodnie z § 13 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia, podjęto Uchawłę o nadaniu Tytułu i Patentu Mecenasa Stowarzyszenia następującym osobom: Panu MARKOWSKIEMU Stefanowi i Panu WOSIKOWI Andrzejowi. Gratulujemy serdecznie, zwłaszcza, że są to pierwsze tak zaszczytne wyróznienia nadane ludziom, którzy mają duży wkład w tworzenie naszego Stowarzyszenia.

6. Zatwierdzono projekty legitymacji członkowskiej i Certyfikatu Mecenasa Stowarzyszenia

Certyfikat Mecenasa Stowarzyszenia.
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia (strona zewnętrzna).
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia (strona wewnętrzna).