Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem:

1. Informacja Sekretarza Stowarzyszenia o sprawach rejestrowych.

2. Informacja Skarbnika o finansach Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2009 r.

4. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.

5. Przyjęcie Uchwały w sprawie sprzeciwu dotyczącego planu sprzedaży samolotu CSS-13 przez Aeroklub Bydgoski.

U C H W A Ł A: Zarząd Stowarzyszenia po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez gen. bryg. rez. Mariana Deringa o zamiarze sprzedaży przez Aeroklub Bydgoski samolotu CSS-13 wyraża zaniepokojenie z tego tytułu. Biorąc pod uwagę fakt, że samolot ten w dniu 14.09.1999 r. został przekazany bezpłatnie przez dowódcę 2. KOP do Aeroklubu Bydgoskiego w celu propagowania idei lotnictwa w regionie, jego sprzedaż uważamy z błąd. Upoważniamy Prezesa Stowarzyszenia do przekazania ww. stanowiska Stowarzyszenia władzom Aeroklubu.

6. Dyskusja i wolne wnioski.